Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Marcela,
ztra Alexandra.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Novoroní pedsevzetí

S pibývajícími - ne lety, ale desítkami let - si uvdomuji, e jsem ve svém dlouhém ivot opominul celou adu dleitých vcí a zejména inností, co je jist trestuhodné. Bohuel nevím, do jaké pojmové kategorie se dá zaadit novoroní pedsevzetí, vc to není urit a innost – no bhví… Kadopádn je to nco, co jsem nikdy nedlal a tak m napadá teba termín - fenomén. Pi tom si, prosím, povšimnte, e ten nadpis vbec nic neíká o tom, zda se jedná o jedno pání, dv, pt i pání sto! A tak na stará kolena, lépe eeno na staré všecko, jsem zaal pemýšlet, zda by to njak nešlo napravit. No a jak to dopadlo, to se ti zvídaví z vás mohou doíst v dalších ádcích. 

Samozejm jsem zaal tím, e jsem se notn posiloval vydatným vánoním hodováním, nebo na to m vdycky uilo! A posilnn více ne je zdrávo, jsem si ale s hrzou uvdomil, e pedlouhou absenci svých novoroních pedsevzetí nikdy nemohu dohnat, a e to tedy musím zahrnout do lítosti. A pak jsem na to šel od lesa! Vzpomnl jsem si na „zpovdní zrcadlo“, které jsme kdysi v útlém dtství pouívali ped našimi prvními svatými  zpovmi a zmodernizoval jsem si ho do jakéhosi „zrcadla pedsevzeového“. A e to nebylo nic jednoduchého, na to mete vzít jed!

Jaké desatero jsem si do toho své ho „pedsevzeové zrcadla“ vytvoil, to vám ani neprozradím, a hned povím pro. Probíraje se jeho jednotlivými body jsem zjistil, e s jejich výraznou vtšinou si prost netroufnu jít na veejnost! Problematické se mi také jevilo i pedsevzetí, e konen pestanu šetit svj elektrický holicí strojek, který jsem dostal k Vánocm loni a zanu ho uívat denn. To by sice jist zveejnit šlo, ale asi by to nikoho nezajímalo. A protoe jak známo, starého psa novým kouskm nenauíš, postupn jsem zcenzuroval vše, co se týkalo jakýchkoliv zmn mých zvyk - stravovacích, pohybových i fotografických, vetn pokus o napravování chodu svta. A tak celé své nesmysln vyspekulované pedsevzeové zrcadlo jsem zavrhl a skonilo v poítaovém koši!

Nakonec jsem se ale sám ped sebou zastydl a pece jen nco jsem si pedsevzal: „Budu v dalších letech ít a jednat tak, abych dosáhl nejvyššího vku alespo v naší rodin!“ Svého tatínka i bratra jsem pekonal u dávno, ddu bych ml pekonat letos a doufám, e má maminka, která odešla na vnost tém v osmaosmdesáti letech, si své místo - tam nkde - jist ráda bude hájit co nejdéle!

A ješt nco - doufám tak trochu škodolib, ale oprávnn, e podobná novoroní pedsevzetí si dá co nejvíce našich dchodc i dchodky, abychom vyvolali alespo pár vrásek nejen na tvái našeho souasného stráce eské erární pokladny, ale i na tváích jeho pokraovatel!

 
Text a foto: Vladimír Vondráek
 
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 01.01.2017  16:07
 Datum
Jmno
Tma
 01.01.  16:07 EvaP
 31.12.  12:14 kusan.
 31.12.  12:09 Blanka K.
 31.12.  11:14 ferbl
 31.12.  10:25 Von Podkovn
 31.12.  07:56 Mara
 31.12.  05:43 Bobo :-)))