Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Ivan,
ztra Adriana.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Jak být šastný

Pestoe naši pedkové se neustále snaili o to, aby se budoucí generace mly lépe, abychom mli dostatek potravy, úinné léky, abychom mohli mén pracovat a mohli si více uívat volný as, abychom mli svobodu, pesto nejsme vbec šastní. íká se, e „mén je více“ a v tomto pípad to platí zejm také. Snaha o velmi snadný ivot nám ití komplikuje – a to v oblasti duševní. Jako bychom byli otráveni zevnit.

Pitom všude kolem nás je hojnost. Nejenom potravy, ale píleitostí, moností. Jako bychom ani nedokázali vidt, co všechno si meme dopát a uít. asto vidíme pokadé jen to, co bychom ješt chtli a nejde to. Jsme poád s ním nespokojení. Pestoe vtšina z nás nezaila válku ani morovou epidemii, pestoe máme antibiotika a neurochirurgii, pestoe jsme nikdy netrpli hlady. Velmi mne zaujalo, jak výstin nás popsala stoletá babika v poadu Jste to, co jíte (odvysíláno 1.2.2016): „akorát tlaítka to maká, šastný to néni…“

Vlastn a kdy se nám skuten pihodí nco tragického, pak teprve si uvdomíme – jako Radoslav Brzobohatý ve filmu Skalpel, prosím – e jsme vlastn byli šastní, ale nevdli jsme o tom. Zkrátka vbec se nedríme nádhern pravdivého citátu Clauda Broussona:
Štstí není událost ivota, ale schopnost lovka.
 
Neekejme, a k nám štstí pijde, protoe štstí je zpsob, jakým se proíváme. Je to um, který bychom se mli uit jako primární dovednost. Je to volba naší cesty, naší chuti do ivota. To my sami si volíme, zda se budeme litovat nebo si uijeme kadou budoucí chvíli i pes to, e svt ani náš ivot není zdaleka podle našich pedstav, nato dokonce dokonalý. asto se stáváme trýzniteli sebe samých. „Štstí je být sám se sebou a nepekáet si,“ glosuje vtipn herec Jaroslav Dušek.

Jak se ale tomuhle pocitu, být šastný, vlastn nauit? Nepemýšlet tolik. Vnímat. Nechávat vci plynout. Dívat se kolem sebe. Radovat se z malikostí. Uvdomovat si pln své drobné radosti. A nauit se smát i sám sob.

Konkrétn je dobré zaít teba tak, e si kadý veer ped usnutím proberu zptn dnešní den a a u byl jakýkoliv, najdu si na nm jednu pozitivní chvilku (bylo hezké slyšet ráno ptaí zpv, bylo fajn si zdímnout v autobuse, dnešní obd byl opravdu výtený, potšilo m potlachat se starým kamarádem, udlalo mi radost, e mi tak nádhern rozkvetl kaktus). Není tké s tím zaít, ale je tké u toho vydret. Ale kdy vydríte msíc, vte, e vám ten zpsob pemýšlení postupn pejde do krve. Zanete si všímat tch malikostí u ve chvíli, kdy se vám djí – a tím pádem si je lépe uijete. Váš ivot se tak stane hodnotnjším. Jen proto, e si budete více všímat drobných hezkých malikostí, které vbec nejsou samozejmostí. Neodkládejte to na zítra, zante u dnes.
 
Zdroj fotografií: pixabay.com, autoi: pezibear, rudyanderson, skeeze

 
Renata Šindeláová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 31.12.2016  11:26
 Datum
Jmno
Tma
 31.12.  11:26 ferbl