Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Marcela,
ztra Alexandra.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

O keramickou popelnici
 
Víte, e je poádána sout „O keramickou poplenici“?
 
Skvlé druhé místo obsadilo msto Bohumín v krajské ekologické souti O keramickou popelnici. Za loský rok vytídili jeho obyvatelé 898 tun separovaného odpadu, tedy o 58 tun více ne v pedchozím roce. Ocenní v podob sympatického páleného kontejnerku pevzal v listopadu místostarosta Bohumína Lumír Macura.

 
 
Bohumínští nenašli s výjimkou Tince konkurenci a v kategorii mst nad patnáct tisíc obyvatel obsadili u podruhé v ad stíbrnou pozici v klání o nejpoctivjší tídie odpadu. Do 12. roníku soute, kterou poádá Moravskoslezský kraj s obalovou spoleností EKO-KOM, se zapojilo všech 300 obcí a mst Moravskoslezského kraje. Organizátoi hodnotili mnoství vytídných odpad na jednoho obyvatele a poet materiál, které mohou lidé v obcích odevzdávat. Dalším kritériem byla hustota sbrné sít. „V Bohumín mají lidé k dispozici 122 sbrných sestav na tídní skla, papíru, plast a nápojových karton. Navíc mohou vyuívat sbrný dvr v areálu BM servisu a mobilní sbrné dvory. Práv fakt, e lidé mají kontejnery po ruce a nemusí s vytídným odpadem chodit daleko, je jedním z faktor úspchu,“ piblíil místostarosta.
 
Dalším plusem je podle nj i snaha msta popularizovat tídní odpad atraktivní formou. Letos na podzim napíklad uspoádala radnice šestitýdenní zábavnou hru Ti a bav se, pi ní lidé hledali v terénu ukryté schránky s triky v barvách separaních kontejner. Tato dobrodruná bojovka se setkala s obrovským ohlasem a zvýšila povdomí lidí o nutnosti chovat se ekologicky. Celý podzim navíc probíhá na základních školách zábavný vzdlávací program pro dti Tonda Obal na cestách. Msto podniká i další aktivity, aby systém tídní oslovil co nejvíce obyvatel. „Aktuáln rozšiujeme kampa „Chovám se ekologicky. Pidáte se?“. Kadý, kdo se do ní zapojí, me získat výraznou slevu za odvoz bioodpadu,“ dodal Macura.
 
Zástupci tch nejlépe tídících obcí a mst se setkali 8. listopadu v erveném zámku v Hradci nad Moravicí, aby slavnostn pevzali ceny. Bohumínští si tak dom pivezli u druhou keramickou popelnici. „Ochota našich obyvatel tídit odpady a efektivní systém svozu barevných nádob se odráí také v našem rozpotu. I díky tomu se cena za svoz komunálního odpadu ji tvrtým rokem v Bohumín nemní, co je pro obany další motivací k tomu, aby separovali,“ uzavel Macura.
 
V rámci celorepublikového srovnání poskoil Moravskoslezský kraj o jednu píku, co jej zaadilo na 7. místo. Jak vyplývá ze statistik spolenosti EKO-KOM, na jednoho obyvatele kraje pipadlo za rok 2015 pesn 19,8 kg vytídného papíru, 11,7 kg plastu, 10,8 kg skla a 0,2 kg nápojových karton.

 
***
 
Nové zuby, bezedný rum i bezbolestný porod, i o to psali Bohumíáci Jeíškovi
 
Kuriózní, vtipná, ale i dojemná pání napsali malí i velcí Bohumíáci do dopis, které zaplnily speciální Jeíškovu poštovní schránku na námstí T. G. Masaryka. Bhem jediného dne jich do ní vhodili 1 240 a vytvoili tak nový eský rekord. Mezi nejoriginálnjší pání patil bezbolestný porod, nové vlasy a zuby i ivý beránek s ovekou.
 

Jeíškova schránka stála v centru Bohumína 26. listopadu jako tradiní souást vánoních trh. Otevít a poctiv peíst všech 1 240 dopis zabralo organizátorm dva dny. Po nahlédnutí do nkterých vzkaz Jeíškovi slzeli smíchy i dojetím. „A mj manel konen pestane chrápat,“ napsala 38letá ena. „Aby mi nkdo píští rok zadarmo postavil rodinný dm,“ pál si zase 31letý mu. A další kuriózní „zakázky“ pro Jeíška pibývaly, a u šlo o vylepšení vzhledu, ne zcela bné domácí mazlíky i o poasí. eny si nejastji pály spotebie a vybavení do domácnosti. Vtšinou sušiku, praku nebo nový vysava. „Milý Jeíšku, prosím, dones mi novou sedaku do obýváku,“ znla jedna z tueb. Mui naopak na seznam zaadili drahá auta, zbran a dostatek alkoholu. „Milý Jeíšku pines mi porsche, sex a peníze,“ napsal jeden z nich. „Aby mi nikdy nedošel rum,“ pidal další.
 
 
Od pedškolních let a do seniorského vku se v dopisech objevovaly mobilní telefony, tablety i notebooky. Malé sleny psaly Jeíškovi nejastji o hraky s motivem Ledového království, Monster High, o panenky, poníky a hrací sadu s malými keky. Mezi tajné sny malých chlapc nejastji patil svt Minecraftu nebo Star Wars, a u jako poítaová hra, LEGO verze i hraka. Dti si daly s páníky záleet. Nechybly dlouhé seznamy, ani nalepené a namalované obrázky.

 
 
Organizátoi jeíškovské pošty mezi dopisy našli spoustu tch, které se týkaly nemateriálních vcí. Dti chtly sourozence, dospívající si páli „konen“ najít njakého kluka i holku, mladé eny poít a porodit dít. Nejastji si ale všichni, bez ohledu na vk, páli zdraví a lásku. Nkterá pání byla a dojemná. „Aby na kadou nemoc byl lék,“ napsala 57letá ena. „Dostat novou práci, ze staré mi dali výpov, “ pála si 51letá ena. „A u má mamka lepší práci a klid,“ svila se 16letá slena.

Návštvníci trh neopomnli ve svých páních ani na samotné msto Bohumín, chtli by napíklad, aby zstal takový, jaký je, anebo aby v nm mohli dýchat istý vzduch.

 
Lucie Kolková


Komente
Posledn koment: 17.12.2016  08:59
 Datum
Jmno
Tma
 17.12.  08:59 ZdenkaS
 17.12.  07:35 Lucie V.