Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Rostislav,
ztra Marcela.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

as a bezasí
 
sou dny, kdy máme pocit, e se nám všechno daí, události se samy rovnají za sebou logicky, správn, tak jak mají. Všechno jakoby nám nahrávalo pímo do ruky, jsme spokojení a šastni. Hovoíme o dnech v synchronicit.
 
Potom jsou dny opané. Smla se lepí, nic se nedaí, všechno dláme s velkým úsilím. Jsme unavení a nemocní, otrávení, za všechno mohou ti druzí. Svt se spiknul proti nám, svt se staví opan. I takové dny známe.
 
Moná mi dáte za pravdu, co jsem vypozorovala.

ijeme podle hodinek, podle pedepsaných a stále stejných asových stereotyp, které jsme si za léta vytvoili. Ne vdy jsme spokojeni a radostní, ne vdy máme pocit, e práv tak to chceme. Dláme spoustu zbytené práce, honíme se, vyrábíme zmatky, domluva nefunguje.
 
Co se to vlastn dje a pro je to tak?
 
Zkusme se naladit na jinou pedstavu, na jiné vnímání. Co kdyby as neexistoval, jak bychom ili?
Co kdybychom se pohybovali pouze tak, e plníme svené nám úkoly?
 
Splníš, meš jít. Nesplníš, zstaneš sedt, a to dodláš. Ale nejsou to úkoly takové, které jsme si sami naplánovali, vymysleli, njaké zbytenosti. Jsou to úkoly, které musí vykonat naše duše. Musí je dokonit.
 
Pedstavuji si to tak.
 
Duše sedí v uzavené místnosti, je jí tam dobe, místnost zná a ví, co kde je a co se stane. Pedvídá, je jí teplo, zdánliv jí nic nechybí. Sedí a sedí a nic se nedje. Stále stejná místnost, stále stejné pohyby, stále stejné okolí. Najednou nco zašimrá a ukáe jí na zavené dvee. Šimrátko ponouká. „Otevi a podívej se, co tam je“? Duše odpoví sama sob „ ale pro bych se namáhala, co by tam bylo? Je mi tady tak dobe. A sedí dál. Šimrátko zašimrá víc. A duše zase nic, sedí. Šimrátko u nešimrá, zesiluje, u skoro kope, kií, mlátí…No tak dobe, tak otevu, no a co, poddá se duše.

A najednou se stal zázrak. V otevených dveích se objeví oslnivé svtlo, dech lásky, krása, nádhera. Duše chvíli stojí, je pekvapena a pak vejde.

Ped ní se vine cestika, hraje hudba, všechno jde samo. Odvíjí se láskyplné situace, pohlazení, duši se dostává duchovních dar. Všechno v jejím okolí je souladné, daí se, zdraví se zlepšilo, dti jsou milé, partnei v harmonii, práce je o radosti a úspchu. Jedno do druhého zapadá. Jsme v synchronicit.
 

Pak se energie vyerpá a duše zase sedí v temném, stále stejném pokoji a eká. Ped ní stojí velký kámen. Má se ho bát, dotknout se, nebo do nho strit? Nco v ní jí nabádá. „Zkus, co ti to udlá?“ Ale lenost a pohodlí opt vítzí, zavedené stereotypy opt tvrdnou a našeptávají: ale pro? Co je mi po tom kameni, nebo píšt teba má nutkání peskoit potok, sednout do auta, vlaku, odjet trochu dál?
 
Jsou to výzvy.
 
Jsme-li leniví, zatuchlí, nechceme nic zmnit, zaíváme dny temné, nezdárné, upachtné, nic se nedaí, jsme nemocní. To nás bolí a tam to, nic není v poádku, všechno je špatn a mohou za to jen a jen ti druzí.

No a potom znovu. Zakopnu, strím do toho kamene a ono ejhle. Opt se stal zázrak. Dvee do svtla se otevely. Nová cestika, nová radost, nová láska. A do vyerpání zásob.
 
Tak to jde stále dokola. Musíme se nauit výzvy pijímat, porozumt volání, citliv odhadovat, poznávat sami sebe. Stále astji zaíváme zázraky, prosvtlené cestiky, nové radosti, nové lásky. Jsme stále astji v synchronicit. Duše se nauila naslouchat svému duchovnímu vedení a je šastná. U ví, e výzvy, které pináší zmnu, jsou pro ni to nejlepší, co me zaít. U se nebrání, nemá strach, naplnila se láskou ke všemu a ke všem. Svj as u nemí na hodiny a dny, ale odvíjí se od události k události. ím více událostí se naplní, tím je také více radosti a hojnosti. ijeme v bezasí.
 
Jana Muroová
* * *
Ilustrace Marie Zieglerová


Komente
Posledn koment: 19.12.2016  07:37
 Datum
Jmno
Tma
 19.12.  07:37 Venda