Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Bartolomj,
ztra Radim.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Kurilské ostrovy

Kurilské ostrovy nám pipomenou školní léta, kdy o nich byla jen letmá zmínka v zempise. Dozvdli jsme se tenkrát, e patí k Sovtskému svazu,  nacházejí se mezi Kamatkou a Japonskem, a e jsou sopeného pvodu, jak napovídal u jejich název (kurilské - kouící). Tyto povšechné informace mly být pro nás  dostaující, ale m  vzdálené a tajemné kouící ostrovy lákaly, a tak jsem si pála je blíe poznat. Podailo se mn to mnohem pozdji alespo ásten, a to díky internetu. Tušila jsem geologické a botanické zajímavosti, jak u to v sopených oblastech bývá, a tušení nezklamalo. Ráz krajiny a vegetace na m zapsobily velmi silným dojmem, pi prohlídce fotografií jsem mla pocit, jako bych se tam pohybovala a krajinu zkoumala.

Kurilské souostroví je tvoeno 56 ostrovy, jejich rozloha je 10 356 km tvereních (nkteré prameny uvádjí 15 600 km tvereních. Ostrovy se táhnou v délce piblin 1200 km od Kamatky k japonskému ostrovu Hokkaidó a  tvoí hranici mezi Ochotským moem a Tichým oceánem. Jsou souástí tzv. ohnivého kruhu Pacifiku - nacházejí se na rozhraní litosférických desek, na oceánském hbetu, z nho jednotlivé ostrovy vystupují jako vrcholy sopek.  V souasné dob je aktivních 35 vulkán. Nejvyšší horou je vulkán Alaid (2339 m nad moem) na nejsevernjším Atlasov ostrovu.

Ostrovy se nacházejí v subarktickém pásmu a vyznaují se studenou zimou a pomrn chladným létem. Podnebí se mní podle zempisné šíky, na severu je chladnji, jiní ostrovy jsou ovlivovány monzuny mírného pásma. Vzhledem k tomu, e kolem ostrov jsou velké vodní plochy, jsou Kurily po biovány silnými vtry a asté jsou i mlhy. To vše má vliv i na vegetaci ostrov, která je zde pozoruhodná a velice rozmanitá.

A tak se spolu podíváme na geologické a botanické zajímavosti tchto tajemných ostrov.

 
Jako první se nám pedstaví vulkán Alaid
 

Na dalším snímku nás zaujme pobeí ostrova Kunašir, tvoené ediovými sloupky, které vytváejí nádhernou mozaiku,  a varhany, je  pipomenou naši Panskou skálu.
 
 
Na této fotografii meme obdivovat, co dokáe vodní eroze, takto tvarovanou skálu, asi nikde jinde na svt nenajdeme.
 

Unikátní nerost rheniit velmi vzácného tkého kovu rhenia (ReS2 - sirník rheniitý), který byl vysráený z fumarol vulkánu Kudrjavyj.
 

 
Ostrov Šikotan nás potší nádhernou zelenou krajinou
 

Na severních ostrovech rostou zakrslé stromy - bízy, olše, vrby a borovice. na jiních ostrovech smíšené lesy s pevahou jehlinan. Bohaté jsou i porosty ke, rzných bobulovin.  Svojí pestrostí nás pekvapí kvtena, na ostrovech bylo zjištno 40 druh  endemitních rostlin (tj, takových, které nikde jinde na svt nerostou).
A zde je nepatrná ukázka bohaté flóry vulkanických ostrov:

 
 
 
Oxytropis itoana - endemická rostlina na ostrov Urup
Corydalis ambigua na ostrov Onekotan
 

  
druh máku
druh orchideje vstavae - Dactylorhiza aristata

Je to jen nepatrná ukázka bohaté flory vulkanických ostrov. Nkteré oblasti byly vyhlášeny národními parky. Krom prvních dvou rostlin (Oxytropis itoana a Corydalis ambigua) jsou ostatní uvedené z ostrova Kunašir. Je to jen nepatrná ukázka bohaté vegetace vulkanických ostrov.

Rznorodá je i fauna, z pták jsou to zejména druhy kachen, kormoráni, bouáci, vrabci, sovy a dravci. Ptáci asto vytváejí velké kolonie.  Ze savc uvedu alespo  medvdy (medvd hndý), tulen, moské vydry, lachtany a kosatky. Pobení moe jsou bohatá na ryby. Byla to by to další kapitola ze ivota nádherných Kurilských ostrov

 
Jana Haasová - Vesuvanka
* * *
Náhled do malíské tvorby Jany Haasové
eské stedohoí – obrazy Jana Haasová
Z vernisáe výstavy obraz
Básn - Jana Haasová
Být echem… Jana Haasová, souasná eská malíka a spisovatelka
Další lánky autorky


Komente
Posledn koment: 09.12.2016  20:10
 Datum
Jmno
Tma
 09.12.  20:10 Vesuvjana Ivan Len
 09.12.  19:28 Ivana Lena
 09.12.  13:13 Vesuvjana Vendule
 09.12.  12:56 Vendula
 08.12.  12:24 Vesuvjana Bobo, Kvt a Von
 08.12.  08:19 Von
 08.12.  06:17 Kvta dkuji
 08.12.  06:14 Bobo :-)))
 08.12.  00:33 Vesuvjana Ludmile