Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Benjamn,
ztra Kvtoslava.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Palo Bielik  (11. 12. 1910 – 23. 4. 1983)
 
11. prosince uplynulo sto šest let od narození svérázného slovenského a vlastn i eskoslovenského filmae. Chci mu vnovat svou vzpomínku, nebo se zapsal nesmazateln do mého dtství.  
 
Jako kluk jsem velmi miloval ernobílý film Jánošík. Natoil ho Martin Fri tuším v roce 1935. Pedstavitele Jánošíka objevili nkde v ochotnickém divadle na Slovensku. Jmenoval se Pal'o Bielik. Krásný dvoumetrový chlap, vil jsem mu tenkrát kadé slovo. Vzpomínám si, e v ad rolí tam byli k vidní i eští herci.
 
Další osudy Palo Bielika byly zajímavé. Pokud vím, byl reisér samouk, jako filma se zúastnil i Slovenského národního povstání. A natoil o tom dokument.Ve váleném ase se prosadil také jako herec na prknech SND. Jeho filmografie je pomrn bohatá, po mém soudu však základy emesla píliš neuml. Nkdo o nm kdysi napsal, e vlastn celý ivot toil Jánošíky. S tím bych dost souhlasil. Jedna slovenská stanice zopakovala Kapitána Dabae. Kdysi jsem ten film vidl, stejn jako Vlie diery. Jsou to vdycky píbhy chlap, romantických hrdin, trochu schématických, píbhy ponkud nevrohodné. V Dabaovi jist zaujal v titulní roli mladý Ladislav Chudík, ale i charismatický Elo Romaník, akoliv pedstavoval rudého komisae. Schématismus toho filmu je jiná kapitola, k tomu bych se nevracel.
 
Pipojím dv osobní vzpomínky z druhé ruky, spíše drby, snad nezáludné. Nkdy na poátku sedmdesátých let jsem absolvoval sluební cestu nkam k Luhaovicím. V aut s námi normálními iváky jel i jeden starý a kovaný soudruh, který tu cestu spojil se svým odjezdem do lázní. Byl namkko, tušil, e u mu mnoho ivota nezbývá, rozpovídal se, vzpomínal. Zdálo se mi, e se i trochu omlouval, ale byl to jenom pocit, nevím. Nkdy po únoru editeloval krátce v bratislavských ateliérech Koliba a funkci od nj pebíral práv Palo Bielik. Vyprávl o nm jako o velkém národovci a vlastenci, ale také jako o rovném chlapovi.

V šedesátých létech jsem se kamarádil s partou skvlých starších chlap z barrandovských filmových laboratoí. Vzpomínali asto a rádi na Bielikv film Majster kat. Také jsem ho kdysi vidl, bylo to takové obí plátno, rozmáchlý velkofilm s malou umleckou kvalitou. Nkde na poátku byla kratiká sekvence s nahými i polonahými enami, podrobnosti si u nepamatuji. Barrandováci ovšem vzpomínali potšen. Tenkrát se ješt barevný film pro Kolibu vyvolával v Praze a tak chlapi vyprávli o nahých enách, které si mistr Bielik toil do rezervy.
 
Asi nejvíc o posledních létech reiséra Bielika vypovídá barevný velkofilm Jánošík. Mám dojem, e byl projektovaný dokonce jako tídílný, potom se to njak pozastavilo, protoe to opravdu bylo „umní“ nekoukatelné. Tady za pesnost neruím. Myslím, e svtlo svta spatily dva díly a byla to za velké peníze velká hrza. Jánošíkovi horní chlapci se vozili na rzných skluzavkách, v Tatrách mli v 18. století neuvitelné „prefíkanosti“. V roce 1968 byl Bielikovi udlen titul národní umlec. Já ho však mám a navdy budu mít spojeného se sympatickým a muným horním chlapcem Jurou, který svým šlechtickým nepátelm velkodušn íkával líbeznou slovenštinou: Kto a šanoval? Já, Jánošík!
 
Josef Hejna
* * *
Zobrazit všechny lánky autora
 
 
 
 
 

Komente
Posledn koment: 13.12.2016  13:00
 Datum
Jmno
Tma
 13.12.  13:00 autor