Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Leo,
ztra Kvta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

První Vánoce
 
Mám velice hezké vzpomínky na první Vánoce v Austrálii. Po píletu jsme napsali dopis Miladce a Mojmírovi, lidem ijícím od roku 1968 v Austrálii. Adresu na n jsme ji získali v Olomouci od Mojmírovy maminky. Jeho sestra s rodinou ije v jiní Austrálii a to ve mst Adelead.
 
Mojmírova ena Miladka nám odepsala, e si pro nás Mojmír pijede a odveze k nim. Bylo to od nich moc hezké a moc se nám u nich líbilo. Bydleli na krásném míst na kopci s výhledem na moe. Nedaleko za domem mli kopce a lesy. Vše jako v pohádce. Bílý atriový dm, ve kterém ili, byl moderní. U domu se pásl krásný hndý k, o kterého se starala jejich dcerka Patricie a syn Honzík. To bylo nco pro naše ratolesti. Koníek snad tolik dtské pízn díve nezail. Miladka s Mojmírem se úpln oddali celé naší rodin. Snaili se zpíjemnit nám vánoní svátky, jak nejlépe se dalo.
 
Protoe je zde na Vánoce teplo, vzali nás na pláe a v moi vybudované koupališt. To vše pro bezpené koupání hlavn malých dtí. Také nás seznámili se starousedlíkem Standou a jeho velice hezkou ruskou enou Guttiu. Bylo jí kolem tyicítky a Standovi asi padesát. Dívali jsme se na n jako na rodie.

 
 
Guttia se také starala jako maminka, aby bylo vše udláno a dti niím netrply. Na jeden vánoní den nás i s Mojmírovou rodinou pozvali na australské BBQ. Bylo to poprvé, kdy jsme z oteveného roštu, zabudovaného na jejich zahrad, ochutnali tradiní australské pochoutky. Pekly se australské párky, hovzí bifteky, ke kterým paní Guttia pipravila rzné druhy salát. Chutnalo nám to úasn také proto, e jsme sedli venku na erstvém vzduchu u velkého devného stolu. S paní Gutti jsme mluvili rusky.
Stále jsme se lépe domluvili touto eí, v mládí tolik vtloukanou do našich dtských mozek, ne naší dosavadní anglitinou. Nkdy jsme narazili na slovo, u kterého paní Guttia nedovedla vysvtlit, co znamená, a ptala se proto svého manela:
„Jak se to ekne esky?“
Pan Standa byl líný nco pekládat a vdy svojí en odpovdl:
„To sámo, Guttienka, to sámo!“ a bylo to.
 
Vánoce ubhly rychle a zpt do Sydney nás odváel pan Standa s paní Guttiou. Prý má Guttienka v Sydney píbuzné a e je jedou navštívit. Aspo Mojmír nemusel jet dvakrát. Rozlouili jsme se s jeho milou rodinou a naskládali se Standovi do auta. A e dti byly malé, vmstnalo se všech nás pt na zadní sedadlo. Vladimír ml na klín Davida, já Dianu a náš Daniel sedl pkn mezi námi. Paní Guttia se na tu cestu pkn „vyšvihla“ (radj bych dala: vystrojila/nastrojila) a usedla vedle idie Standy. Pi „jízd smrti“ jsme se v duchu s Vladimírem modlili za dti i za nás. Dti byly vystrašené, na peskáku zvracely Standovi a Guttience na záda a my je nestaili uklidovat. Tko jsme Standovi vysvtlovali, e se to dtem stalo v aut poprvé a e by nebylo špatné (neškodilo), kdyby jízdu zpomalil.
 
Myslíme, e to byl rozený závodník a e se minul povoláním. Na kadé kiovatce pi semaforech ml co dlat, aby vas zabrzdil, jinak nevíme, jak by to bývalo dopadlo. Pitom stail hladit Guttienku po noze a rozplývat se nad krásou a ladností jejího lýtka. Guttia byla na tuto pozornost zvyklá, take se nebránila a noku krásn natahovala.
 
Jak rádi jsme vystoupili u hostelu! To, co jsme proili, by zmohlo kadého. S chutí jsme se vykoupali a šli spát.
Hlavn jsme mli radost, e jsme stále naivu a e nám bude umonno více poznávat tuto australskou zem.

Pokraování píšt...


Dobrodruství eské rodiny v Austrálii - 1
Dobrodruství eské rodiny v Austrálii - 2
Dobrodruství eské rodiny v Austrálii - 3
Jana Gottwaldová
* * *


Komente
Posledn koment: 21.12.2016  09:12
 Datum
Jmno
Tma
 21.12.  09:12 KarlaA
 20.12.  10:49 ferbl