Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Leopold,
ztra Otmar.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Irácká tragedie
 
(Doslov k sérii píbh)
 
Malá ada záitk a píbh z Iráku skonila. Ne, e by nebylo u o em psát, zejména o mnoha historických a nesetných památkách a zajímavostech, to jist ano, ale to nebylo jeho úelem. Pesto chci ale na konec pidat pár slov k osudu této zem a jejího nešastného lidu.
 
Mám na mysli souasný stav po více ne sedmi letech od pádu Hussainovy vlády. Zpoátku, v prvních dnech a týdnech poté se zdálo, e si konen oddechnou ti, které jeho reim likvidoval, vznil, muil, zabíjel, i násiln vyhnal z jejich rodné zem. e si zaloí stát na základ spravedlivých zákon a zásad rovnosti, svobody a tolerance ke všem etnickým slokám oban a jejich náboenského vyznání.
 
Vidli jsme v televizních reportáích svta s nadšením poráené diktátorovy obí sochy a niení pipomínek patolízalského a servilního velebení jeho osoby. Ale také nevícn hledli na drancování jeho palác a niení toho, co mlo zstat k uitku nového státu a jeho lidu. Snad by se to dalo do jisté míry piítat jen revoluní nálad a nenávisti lidí. Jakési pomst, nebo sebeodškodnní za léta útisku.
 
Takto u se ovšem nedá omluvit vykradení bagdádského národního muzea, odkud zmizely tisíce neocenitelných artefakt, a poniení toho, co u nebylo mono odnést. Byla to opravdu unikátní sbírka historických dkaz o lidech ijících na tomto území u po tisíce let. Ml jsem to štstí, e jsme je navštívili nkolikrát a vdy asli a sklánli se nad jejich duchem a umním. To byly ale jen jedny z tch prvních negativních jev, ostatní pak následovaly tém vzáptí.
 
Pedn se nevzdali píslušníci Republikánské gardy, elitní sloky armády i dobrovolník oddaných stran a Saddámovi. Zpoátku, ne se zorganizovali, byl klid ale u zakrátko zaaly desítky pepad amerických objekt, úad a dalších cíl nového státu, peván sebevraednými atentátníky. Došlo sice k volbám, ale s útoky na volební místnosti, k atentátm pi náboru do policejního sboru a nové armády a nakonec i k útokm na civilní cíle.
 
Americká armáda zemi dávno opustila, ale vradí se dál. Te u je to obanská, i náboenská válka, kdy proti sob stojí menšina sunit proti vtšin šíitské sekce islámu, podporovaná evidentn z Iránu. A ovšeme došlo nedávno i na krvavý útok na jeden z mála kesanských kostel, stojící jen nkolik set metr od „našeho“ tehdejšího domu.
 
Take z krutého dešt velké války se irácký národ octl pod okapem války obanské, zákenjší a o to horší, e se mezi sebou zabíjejí jeho vlastní lidé. A jestlie americká okupace trvala tolik dlouhých let, jak dlouho asi potrvá toto hrzné martyrium, kdy si nikdo není jist, zda se z nákupu na trišti, ze zamstnání, i ze školy vrátí dom iv a zdráv.
 
Za tch pár let jsem poznal jak Araby, tak i Kurdy, oba hrdé a statené národy, ml jsem je rád a vím v jejich svtlou a šastnjší budoucnost. A doufám, e brzy uznají, e je nejvyšší as, aby konen odloili zbran, pestalo zabíjení muslima muslimem a dohodli se, jak chtjí ít. A a se rozhodnou jakkoli, peji jim, aby to bylo ve prospch míru a úcty jednoho k druhému a v duchu Svatého Koránu.
 
Ludk opka 

* * *
Kolá © Marie Zieglerová
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 19.09.2016  22:37
 Datum
Jmno
Tma
 19.09.  22:37 Ludk
 18.09.  22:17 Ivo
 16.09.  15:08 ferbl
 16.09.  11:32 Von