Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Rostislav,
ztra Marcela.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Šrka pamti
 
...a neuve nás v pokušení, ale zbav nás od zlého 
 
"A ti bude v ivot nejh, oto se elem ke slunci a všechny stíny padnou za Tebe.“
John Lennon

 
Prší... Táhne m to ven. Jak já miluju déš! Pipadá mi, e omývá nejen tlo, ale istí i duši a odstrauje z ní všechno špatné; e nám ten kest shry poslali sami andlé, abychom mohli zaít vdy znovu a s istým štítem.
 
Jednoho dne se moná zanete ptát, co jste vlastn v ivot udlali, co jste dokázali? Njaké plus by se jist našlo, ale toho, co jsme pokazili a co se u jen tko napravuje, vtšinou také není málo. Tehdy je nejvyšší as dlat bilanci. Kadý veer si v duchu projít den a sloit úet – vící lidé Bohu a ti ostatní sami sob, to staí, i kdy ti první to mají lehí. Morálka musí být zakotvena pevn v kadém z nás jako evengelium. Paklie ji nemáme v sob, nepome nám ádný kostel, ádné náboenství. Nejvtším náboenstvím je mít rád jeden druhého a lidi obecn, dlat kadému dobe. To znamená láska jako taková. Nevyadovat, aby naši bliní byli bez chyb, ale všímat si osobitosti a jedinenosti kadého z nich. Jestlie se nauíme tolerovat a brát druhé takové, jací jsou, dokáeme pak pijmout i sami sebe, odpustit si a mít se rád... Kolikrát jsme to etli a pesto nám práv tohle pipadne asto velice zatko.

Osobn jsem došla k pesvdení, e kdybych se o to pokusila dív, teba u ped lety jako mladá ena, mohla jsem se mnohých chyb vyvarovat. Nemám ovšem na mysli bilanci jako njakou jednorázovou akci, ale poctiv si kadý veer a vdy nanovo vystavit úet, v duchu si projít, co jsme ten den proili. Zamyslet se, zda jsme nco nemohli vyešit líp a zda jsme se - v pesvdení o vlastní pravd – nedopustili omylu? Pak je ješt as to napravit, protoe pozdji, s vtším odstupem, u bývá píliš pozd. Svdomí, o jeho existenci málem nevíme, pokud je máme isté a bez poskvrny, je náhle tké a k neunesení, lpí-li na nm hích.

„Všichni chybujeme, jen hlupák chyby opakuje“, íká Cicero a zamyslet se není nikdy na škodu. 
Zpov má práv tuhle cenu uvdomní si vlastních omyl. Je moné ji dlat i bez kostela a bez posvcených instancí, vdy milost víry není dána kadému, ne kadý z nás dokáe vit a nepochybovat a ne kadému pome modlitba. Samozejm, e ani ta zpov nás neuchrání od rzných zmatk a pošetilostí. V lovku se dál bude sváet dobro se zlem a bude na nás, jak úspšn se nám zdaí tenhle zápas vést.

 

Ale nemyslím, e bychom se mli zaobírat jen a jen minulostí a svými prohešky. Co takhle nechat si ped oima kadý veer ješt jednou odehrát všechny kadodenní pkné okamiky, navléct si je na šrku jako korálky? ivot je toti krátký a pam nespolehlivá. Kdy pak bude nkdy lovku tko, me takový korálek vylovit jako z pokladnice a naerpat z nj sílu do dalších dn. Moná potom najednou uvidíme, e ke smutku a stýskání nemáme dvod, e toho pkného bylo hodn. Prost, e ten ivot stál a stojí za to!
 
Blanka Kubešová

* * *
Fotografie © Marie Zieglerová
Foto korálk http://koralky.stoklasa.cz/
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 23.08.2016  10:42
 Datum
Jmno
Tma
 23.08.  10:42 LenkaP
 22.08.  12:24 Kamila
 22.08.  04:43 Ivan
 21.08.  17:13 Von