Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Leo,
ztra Kvta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Bejvávalo, bejvávalo?
 
V První republice se íkávalo – Za Rakouska-Uherska bylo lépe! Za Hitlera se íkávalo – Za První republiky bylo lépe! Za komunist se íkávalo – Za Hitlera bylo lépe. Za Havla se íkalo – Za komunist bylo lépe! A tady bude (napíklad) prezidentem valašský král Bolek Polívka, bude se íkat – Za Havla bylo lépe!
 
Nejvtší zajímavostí a zárove nepochopitelnou blbostí jsou setkání, kdy bývalý akní komundíra íká – Za komunist to bylo lepší. A já vím, e má ti auta, kouí ameriky, pije plzeskou dvanáctku, má chalupu u Rakovníka, bydlí v baráku za pt milion, kadý rok má dovolenou u moe, dti mu studují a na triku má nápis – O.K. USA.
 
Vyvstává otázka – po em se mu stýská? Po schzích? Po Sovtském svazu? Po oslavách Prvních máj? Po sjezdech? Po konferencích? Po dovolené u erného moe? Po vodce? Po oslovení – soudruhu? Po pozdravu – Práci est? Po dstojnické hodnosti v Lidových milicích? Po pehlídkách Spátelených armád na Letenské pláni? Po skandování – A ije KS – A ije soudruh Husák – Se Sovtským svazem na vné asy! Lituje, e u nepochoduje s mávátkem v prvodu pod rudou vlajkou? Je mu líto, e u nestojí na tribun vedle krajského tajemníka? Nevím! Nechápu!
 
Vdy vtšina tch, kteí byli ve stran SRPU A KLADÍVKA a mla vdí postavení (od okresu po ÚV), má dnes opt postavení ve spolenosti. Naopak – tak zvanou Nnou revolucí získali to nejcennjší. Mohou se svým majetkem chlubit a nemusí zatajovat a pedstírat.
 
Konen vymnili výlety do Moskvy za výlety a sluební cesty do Paíe, Vídn, New Yorku. Své moskvie a lady šoupli do bazar a sedí v posledních modelech svtového autoprmyslu. Mají moc ekonomickou a tím i politickou. Tlustá bílá ára jim otevela cestu k úspšnému ivotu. Dti a vnuci jim studují v Americe, v Anglii, místo gorodek hrají golf. A dál nazývají spoluobany „lidem“, „ulicí“, dál sponzorují své oblíbené umlce, místo soudruských MD-hostin chodí na rauty a hlavn nechtjí nic slyšet o minulosti.
 
Jen mezi svými si postesknou – Jó, za komunist to bylo lepší. Ale nikdy u neeknou – Za nás! Oni vdy vdí, kam obrátit plachtu, kam pohnout kormidlem, jak vyuít vítr. Minulým generacím znárodnili (ukradli) majetek a nyní mají svj. Skoupili, co se dalo. Mají za sebou peníze a tím mají i moc. Zajímalo by mne, jak by tihle pekabátní bolševici zírali, kdyby se zase vrátil ten jejich socialismus a „lidový stát“ by jim znárodnil to, co získali v demokracii. Ale co není, me být – íká se.
 
Podle mého názoru by zase neprohráli. Myslím si, e nadávají jen ze setrvanosti. A pro by také nadávali? Vdy 17. listopadu 1989 také zvítzili. On chameleón toti nikdy neprohraje.

 
 
A já se vám piznám. Radji je vidím se zlatými etzy na krku, ne aby nám zase dávali etzy na nohy.
 
Poznámka redakce: Pravdivý fejeton Josefa Fouska byl napsán ji v roce 1999 a jak vidno ani dnes neztrácí na aktuálnosti. Jak ješt dlouho?
 
Josef Fousek 

* * *
Ilustrace © František FrK Kratochvíl
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 22.07.2016  11:02
 Datum
Jmno
Tma
 22.07.  11:02 Von
 22.07.  10:57 ferbl
 22.07.  09:19 kusan
 22.07.  08:15 LenkaP