Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Benjamn,
ztra Kvtoslava.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Náek harmoniky

 
Kdy nkam cestuji hromadnou dopravou, beru si do kapsy útlou kníeku s názvem, který je v titulku. Jsou s ní spojena dv vzácná jména. Sergej Jesenin a Jan Zábrana.  
 
ivot a dílo toho ruského básníka pipomíná kometu. Odešel krátce po ticítce, patrn jako sebevrah, okolo jeho smrti bylo hodn nejasností. Nezapomínejme, e v roce jeho smrti, v roce 1925, nejen v Petrohrad doslova zuila „bolševická revoluce“ a krutý vtip o tch, kteí pi jedné kolektivní smrti nejedli houby, a dsiv vypovídal o tehdejší realit.
 
Jesenin za svj krátký ivot stihl tyi manelství, první a poslední takové pololegální. Byl milákem en, fyzicky mimoádn pohledný snílek i opilec, duše roztíštná, ale geniální. Za pipomínku urit stojí jeho manelství s extravagantní americkou tanenicí Isadorou Duncanovou, kterou moná nejvíc nakonec proslavila tragická smrt, vhodná skoro do hororových ítanek. Ale kdo chce znát víc, jist si dohledá.
 
 
Jaké blaho v kupce sladce dímat,
 
hubou luny seno sevýkat…
 
Kde jsi, kde jsi, tichá radosti má,
 
nechtít nic a pesto mít vše rád…

 
 
Vlastn i ivot Jana Zábrany v nem pipomíná kometu,  i kdy navenek ne tak záivou. Bylo mu dáno jenom padesát ti let ivota a kolik krásné práce za ním zstalo. Sudiky mu do vínku nadlily komunismus ve vku nejcitlivjším. Byl roník 1931 a tak ho „Vítzný únor“ zastihl v sedmnácti. asem semlel i oba jeho rodie, kteí skonili v komunistických kriminálech.
 
Nedostal se na ádnou vysokou školu, pesto jeho vzdlání a odbornost vysoko pevyšovaly nejen tehdejší prmr. Jeho pamti Celý ivot mohly vyjít a po „sametu“, a kdy jsem je poprvé etl, asl jsem, jak on, sedmnáctiletý kluk, ml jasno o zlu komunismu, jak byl u v té dob pouený, vzdlaný.
 
 
Tak odkvetou i naše dny,
 
Jak hosté, co jen prošli sadem.
 
Kdy v zim nejsou kvtiny,
 
Na trápit se tím, kde je najdem.

 
  
Kdy si projdete výet jeho díla, asi se vám trochu zatají dech. Psal zajímavé básn a ve svých pamtech vypráví, jak mu je komunistití „vymšovai cit“, reimní básníci a souasn redaktoi nejen zakazovali, ale souasn i vykrádali. Na volnou nohu pešel jako pekladatel v roce 1954 a asi nemusím zdrazovat, jak tké pro nj bylo uivit rodinu. Neivil se jenom peklady, byl také respektovaný editor, recenzent, komentátor literatury.
 
Ale neshýbal se, neuhýbal, prosazoval se pedevším svými schopnostmi. Jednu dobu patil i k „pokrývam“, kryl teba A. Pidala, manele Pellarovy. Patil k pátelm Josefa Škvoreckého a z jejich spolené autorské dílny jsou skvlé detektivky o detektivní kancelái Ostrozrak, o vradách nejen se zárukou. Asi bych ml zmínit, e okolo tch detektivek propukla trochu nechutná aférka, protoe vdova po Zábranovi tvrdila, e on byl jediným autorem. Za komunist pochopiteln Škvorecký jako autor nemohl být uveden. Pokud vím, Škvorecký to odmítl, ale dál to nerozmazával. etl jsem ty detektivky s velkým potšením a Škvoreckého vypravský dar jsem v nich potkal.
  
 
Já u jsem hotov. U nemu zpátky.
 
Vidíš tch flašek tu stát?
 
Já u si sbírám jen zátky
 
duši chci zašpuntovat.

 
 
Jan Zábrana je téma na skvlou diplomovou práci. Urit u jich nkolik existuje. Já ml ambice jenom na pipomínkový blog. A jak u se kadý trochu dríme svého tématu, naskoilo mi jméno jiného pozapomenutého genia, Vratislava Blaka. Oba byli pátelé Josefa Škvoreckého, oba velmi poškození komunisty. Ovšem Blaek jako mladý mu vstoupil do KS, kdeto Zábrana snad nikdy. Nakonec ten zlovolný reim semlel nepímo oba.
 
 
ekl jsem své milé: To z té výšky sem
 
Hází nkdo bílý kvítek za kvítkem.
 
Jenom zatop v kamnech, postel rozestel,
 
Bez tebe bych v srdci metelici ml.

 
 
Je trochu paradoxem té temné doby, e nám pinesla i nkolik kongeniálních pekladatel. Zábrana cizeloval Jesenina skoro ticet let a je to na tch pekladech znát. Tak vám snad nebude vadit, kdy text proloím nkolika stípky z Jesenina.
 
  
Co se stalo, co se se mnou stalo?
 
Kadý den ped jinou klekám rád.
 
Kadým dnem utrácím starou alost
 
Nesmíený s hokou pravdou zrad.
 
 
Tepem srdce nezstal jsem dluen
 
ani hrstce nných cit svých.
 
Co to vlastn hledám vn u en
 
Lehkovrných, prázdných, prolhaných.

 
 
Josef Hejna
 
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 30.11.2015  13:46
 Datum
Jmno
Tma
 30.11.  13:46 autor
 27.11.  16:20 Marta U. Z Jesenina. z jeho ver
 27.11.  16:06 Blanka K.
 27.11.  14:43 Dubsk Uznn a dk
 27.11.  12:20 MilunaH
 27.11.  09:20 Von