Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Lucie,
ztra Ldie.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

Statistika



Podporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Aleák v íši div

 
„Andulka konop moila“ to je písnika, která mi vyvstala v mysli, kdy jsem si peetl pozvánku na výstavu Cannafest 2015 na Výstavišti v Praze. Ve své staecké touze po nových poznatcích jsem se rozhodl a šel.
 
Zjistil jsem, e se tento mezinárodní veletrh konopí a léivých bylin konal u pošesté, a e se oekávalo a 30 000 návštvník.
 
Bylo to pro mne pekvápko, protoe o konopí jsem etl, slyšel a vidl pouze v souvislosti se zakázaným pstování rostlin na marihuanu a se zátahy na vietnamské velkopstitele. A tady se najednou pede mnou otevela všechna ti kídla Sjezdového paláce a v nich 190 vystavovatel z 25 zemí svta. Kolem mne proudili návštvníci zajímající se jak o rekreaní vyuití konopí, tak i senioi hledající informace o jeho léebných úincích, ale i mladí lidé zabývající se zdravým ivotním stylem.
 
A tak jsem zaal prohlídku stánk nabízejících semínka, pstební techniku, hnojiva, kuácké poteby nebo i vaporizéry, které slouí k inhalování léebných bylin.
 
Zjistil jsem, e rostlinek cannabisu je velký poet druh v rzných koutech svta, mají rozdílné úinky a svébytnou krásu kvt. Vystavovala se zde nejen semínka, ale prodávaly se celé soubory poteb pro pstování pro zaáteníky i pokroilé. Pekvapily m prsvitné stany s kompletním vybavením: s vyhívacími svtelnými lampami i zavlaovacím zaízením rzných velikostí.  Rostliny potebují speciální hnojiva a dají se pstovat dokonce hydroponicky v rzn velikých akváriích.
 
Kdy jsem ztratil zájem o tyto výdobytky moderní techniky, mohl jsem si prohlédnout  vyuití cannabisu. V poetném výbru stánk se návštvníci dávali pouit jak vyrobit rzné oleje, mastiky, spreje, krémy, balzámy, biomasání oleje apod. Samozejm si takové hotové výrobky bylo moné koupit.
 
Nejvýznamnjší odborníci z celého svta kadý den poádali pednášky, jich jsem se ovšem neúastnil. Ty byly mimo mé rozlišovací schopnosti…
 
Také se piznám, e jsem neochutnal ani jeden z nkolika druh konopného piva, ba ani tortilly se zeleninou a konopím. Nepohrdl jsem ale dortem posypaným jakousi cannabisovou polevou a zapil jej nabídnutým sektem – bez cannabisu.
Zlatý heb návštvy m teprve ekal. Nechal jsem si namasírovat záda za pouití konopného oleje. Masérka m nijak nešetila, i kdy se nkolikrát starostliv ptala, zda m to nebolí. Dokázala s naprostou jistotou najít bolavá místa a tlakem je pimt k reakci. Za plhodinovou masá jsem dal 350 K a myslím, e nebyly vydány bezúeln.
Protoe je z Prahy, získala ve mne dalšího zákazníka.
 
Bylo by asi na míst informovat tenáe i o zdravotních úincích cannabisu. Protoe to u uinili jiní, dovoluji si na jednoho z nich odkázat. Tady je adresa: http://czechfreepress.cz/emil-kalabus/zazracne-leceni-konopim.html
 
Pokud jste získali sympatie k této rostlince,  mete se zapojit na webu legalizace.cz.
 
Ivo Krieshofer


Komente
Posledn koment: 16.11.2015  17:52
 Datum
Jmno
Tma
 16.11.  17:52 MilunaH
 16.11.  14:31 Iva
 16.11.  13:42 ferbl