Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Marcela,
ztra Alexandra.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Dnes má svátek Barbora
 
a práv s jejím svátkem je spojen zvyk ezat tešové a višové vtviky, kterým se íká Barborky. íká se také, e dívka, které vtvika do Štdrého dne rozkvete, se do roka vdá.
 
Tato pedpov nebývá vdy zcela spolehlivá, co je teba pipsat na vrub mnohdy neodbornému pístupu nkterých dívek k tomuto všteckému procesu. Má-li být odhad pesný, musí se podle tradice vtvika trhat po setmní a navíc zuby! Vdavekchtivá slena by ji pak mla zalévat vlastními ústy. Na kterou stranu se vtvika otoí, z té strany pijde enich. Ale i kdy enicha nepotebujete pak vám rozkvetlé „barborky“ poslouí jako krásná a pedevším ivá dekorace.
 
„Barborky“ se eou ze zlatice, trnky, okrasných slivoní, tešní, jabloní, višní, mandlon, vilínu, lýkovce ale i magnólie. Vtviky by mly být pešlé mrazem, který odbourává blokaní látky v kvtních pupenech. Konce vtviek seíznte co nejšikmji a na chvilku ponote do vody teplé a 60 °C. Poté je dobré celé proutky vloit teba do vany a nechat minimáln šest hodin v teplé lázni o teplot 35-40 °C. Potom je naaranujeme do vázy s vlanou vodou, do které je dobe pidat ajovou liku cukru, a umístit je na svtlé místo. Vodu nejmén tikrát týdn vymujeme a pípadn opt lehce seízneme spodní konce vtviek, aby nic nebránilo píjmu vody. V bytech s ústedním topením se vyplatí proutky opakovan celé ponoit do vody i mlit, aby se pedešlo zasychání pupen. Za takovouto péi se nám „barborky“ urit bohat odmní svým kouzlem a krásou.
 
A pro se mají vtviky stíhat práv na Barboru?
Legenda o svaté Barboe praví, e svatá Barbora byla ctnostná panna, kterou její otec zavel do ve, aby údajn nepodlehla svodm svta. Protoe se mu to ani pes toto opatení nepodailo, nechal svou dceru popravit meem. Cestou na popravu prý vzala do ruky vtviku, která potom uprosted zimy rozkvetla. A tak ivé kvítky uprosted mrazivé zimy symbolizují jakousi nezlomnou moc lidské lásky a jsou píslibem nadje a štstí.
 
Jan Kareta

 Komente
 
 Datum
Jmno
Tma