Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Patrik,
ztra Oldich.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Osudový mariáš Karla Poláka


Karel Poláek 


* 22. bezna 1892
+ 21. ledna 1945


Karel Poláek je pozoruhodná postava naší literatury. Po mém soudu neprávem opomíjený, moná i zásluhou dobové kritiky. Humorista nadaný Bohem, moná idovským, ale jemu to bylo jedno. Cítil se prý být vlastn dvojím vyvrencem. Jako id nebyl vbec ortodoxní, spíš se vbec idem necítil. A jeho pvod z malého msta, Rychnova nad Knnou, mu dal do literárního vínku i neúctu k malomstu a jeho morálce. Jeho zatím nedocenná tetralogie Okresní msto, Hrdinové táhnou do boje, Podzemní msto a Vyprodáno je i nádhernou satirou na morálku malomsta.


Ovšem jeho bibliografii zdobí i tituly jako Mui v offsidu, Hostinec u kamenného stolu a další. Nedávno jsem prohlíel jednu knihovnu a našel tam výtisk „Hostince“ z roku 1941. Jako autor podepsán Vlastimil Rada. Poláek u jako idovský autor nesml vyjít. Rada ho „pokryl“. Nejen Rada Polákovi za války pomáhal. Teba i Olga Scheinpflugová. K jeho literárnímu odkazu bych ješt pidal vzpomínku J. Firtha, který ho jako editel nakladatelství vydával. Sám také id, svou rasovou píslušností nijak nestrádal. Vzpomínal, e první Polákovy literární pokusy byly a píliš zlé, posmvané. Na jeho radu je zvlídnil, zlidštil. Ku prospchu vci.


Pátelé a známí na Poláka vzpomínali jako na mue kaváren, hospod, skvlého mariášníka. Ostatn o mariáši napsal i zasvcenou knihu. Jevil se vdy jako výrazn rodinný typ, který od mariáše chodil dom. Intimnjší pátelé ovšem vzpomínali, e jeho manelství bylo velmi podivné, takové neosobní, a jeho asi jedinou skutenou láskou byla dcera Jiina. O Polákovi koluje ada historek, byl to urit lovk velmi osobitý, originál, ale usedlý, flám se nikdy píliš nezúastoval, enská srdce nelovil. Jene...


Osud mu rozdal zvláštní karty. Spíše aludy, ale ani na betla to nebylo. Do ivota mu ve zralém vku vstoupilo také srdcové eso, velká láska. Dora Vaáková byla o patnáct let mladší idovská advokátka, sama u rozvedená. Zdá se, e na své okolí nepsobila práv lidumiln. Poláek se ovšem zamiloval ve tyiatyiceti létech, tedy nkdy v r. 1936. Do té doby rodinný typ rozvrátil manelství, opustil rodinu, naprosto neprakticky, zahoel pozdní, o to horoucnjší láskou. Propadl jejímu kouzlu a z hodiny na hodinu, tak jak byl, jenom snad v saku, bez jediného zavazadla, odešel ke své milé do vršovického bytu. Zdá se ovšem, e dcera Jiina stranila spíš tátovi. A ješt nedosplá, cítila naptí v rodin a matky se trochu bála. Bez nadsázky lze tvrdit, e Dora s Polákem zachránili jeho dcei ivot, kdy ji v hodin dvanácté dokázali poslat do Anglie.


Potom pichází období malomšáckých trapností. Jeho ena je rozhodnutá se manelovi za odchod pomstít, „stáhnout ho z ke“, co se jí u rozvodu daí. Nepraktický Poláek rozluku prohrál, do toho okupace zem, vyhození z redakce Lidových novin pro jeho pvod, povinnost nosit potupnou lutou hvzdu. Poláek prý íkával: id nepatí do pírody, id patí do kavárny. No a práv ty ml zapovzeny.


Tady se vzpomínky trochu lámou, rozcházejí. Podle jednch ml monost vas utéct ze zem, ale zadrhlo se to, podle jiných, a tch je vtšina, utéci nechtl. Jako lovk nepraktický, jazykov nepíliš vybavený, pesnji tedy neanglitiná, se obával neznámého prostedí, zstával za pecí doma, i kdy ta pec pováliv studila. Potom u dostaly vci rychlý spád. Zamilovaný pár se ocitl v Terezín, tam prý Poláek psobil tichým, posmutnlým dojmem, zatímco jeho druka si ani tam mnoho pátel nezískala.

 

Osud zaal rozdávat skvlému mariášníkovi u jenom špatné karty. idovský Terezín ml zprávy o „úspších“ Nmc na frontách a tak doufal, e u nebudou ty povstné transporty do dsivjšího inferna. Ale pišly. I tady není dvod Polákova zaazení jasný. Patil k jistým terezínským prominentm a moná by se ho podailo ped transportem zachránit. Jedna verze íká, e Poláek šel dobrovoln s Dorou, kterou se zachraovat nikdo nepokoušel. Druhá tvrdí, e naopak šla dobrovoln Dora se svým druhem. Dnes u to asi není podstatné. Jako není podstatné datum spisovatelovy smrti. Uvádl se íjen 1944, podle nkterých pamtí se zdá, e il ješt v lednu 1945.


K takovým malým paradoxm Polákova ivota asi patí, e nejvíc popularity získal pvabným vyprávním o šastném dtství v rodném msteku. Bylo nás pt vyšlo a po autorov smrti, ale ije dál nejen geniální rozhlasovou interpretací Františka Filipovského, ale i televizním zpracováním. Zdá se, e autorovo dílo zraje jako kvalitní víno.


Vzpomeme celoivotního vyvrence, který dokázal nadlit tolik lidského humoru svým tenám.

Josef Hejna


* * *

Zobrazit všechny lánky autora
Komente
Posledn koment: 17.07.2015  10:11
 Datum
Jmno
Tma
 17.07.  10:11 Ferbl
 16.07.  20:29 autor
 16.07.  10:06 Von
 16.07.  09:05 MilunaH
 16.07.  07:12 Vendula