Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Leo,
ztra Kvta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Olšiak ze árských vrch


Od roku 1995, kdy jsem vydala knihu povstí Vysoký kámen na Pepereku, jsem ekala, zda nkoho ten kámen na Pepereku zaujme natolik, e ho namaluje. Jen jednou mi jeden pán z Krucemburku po petení mé knihy pinesl jeho dv fotografie. Vtiskla jsem si je do pamti natolik, e jsem podle nich okamit poznala ten kámen na obraze Michala Olšiaka. Zaala jsem se o malíe zajímat. První obraz namaloval v jedenácti letech. Nesporný talent podporovaný maminkou. Prohlédla jsem si všechny jeho dostupné obrazy: Abstrakta, Fantaskní realitu, Krajiny, Delikatesy a ostatní a byla jsem nadšená. Maluje Vysoinu, je to zdejší rodák, hádala jsem a správn.


Michal Olšiak se narodil v roce 1978 ve áe nad Sázavou. Po vystudování gymnázia spojil svj ivot s cestováním a umním. Dostal seshora dar. Ale ten dar ješt není všechno, musí jej zúroit svou prací a pílí. A jak je vidt, pan Olšiak to dobe ví a usilovn pracuje. Obrazy a sochy se staly jeho doménou. Obrazy snové Vysoiny, tak jak ji známe i neznáme. Na prvním obrázku je vysoký kámen na Pepereku, podle nho jsem nazvala svou první kníku povstí. ert prohrál sázku a vzteky tím kamenem praštil pímo na Peperek. A od té doby ten kamínek tady dímá. Opedený povstí.

 


Dominantní jsou Olšiakovy sochy. Monumentální nepehlédnutelné sochy citliv zasazované do chránné krajiny árských vrch, sochy ponkud bizarní a líbivé spojené s povstmi tohoto kraje nebo s místními názvy. Najdete mezi nimi i hejkala Pepina. Stejn tak si mete o hejkalech peíst v mých povstech. Kdy pijdete k rybníku Jordán v obci Raín, nepovšimnete si hned na hladin bílých kvt leknín, ale jistojist vás zaujme na behu ráek s kloboukem na hlav. V Hamrech nad Sázavou se zase zastavíte u hlavní silnice na Pibyslav a obdivujete obího kon vytahujícího vz bainy. Pan Olšiak mohl zpodobnit koníka táhnoucího vz, ale na tom by nebylo nic pekvapujícího. Ale k vytahující vz z bainy není bný námt, to kadého zaujme a pekvapí. To kadého pímo zastaví. Také si udláte cestou pár obrázk sochy výra ve Tech Studních mezi rybníky Sykovec a Medlov a ve Škrdlovicích ped hotelem U Hrocha co jiného mete ekat ne Sousoší hroch. Ani obrovitou elvu ped mostem pes eku Oslavu v Obytov u kostela, jeho pdorys ve tvaru elvy navrhl archtekt Jan Blaej Santini Aichl, cestou neminete. elva je proto symbolem obce a sedí si v paríku spokojen. V Hamrech nad Sázavou se seznámíte s Hamroem. Je obdivuhodné, v jak krátkém ase zalenil Olšiak své sochy do krajiny a s jakou precizností je vytvaroval. Tento sveepý býk se nenachází na Vysoin. Vzpírá se v areálu jatek u obce Blovice nedaleko Plzn.

 


Pro místní obyvatele je smr Olšiakových betonových obích soch velice pekvapivý. Jedni jsou nadšeni, jsou i tací, kteí zpoátku tápou v rozpacích. Vše nové a pekvapující lidi udivuje. Musí si zvykat, musí si sochy, jak se íká, osahat a nechat je vejít do srdce, do pamti. Musí je zaít mít rádi. A si je zamilují, tak je po ase budou bránit jako své dti. Ale u nyní Olšiakovy sochy pivábily a vábí do árských vrch velký poet turist. Krása lidi pitahuje odjakiva a budou ji obdivovat nadále.

 


Mladý umlec má za sebou nkolik výstav u nás doma i v Nmecku a v Itálii. Úastnil se také mezinárodních mistrovství v sekání soch z písku a umístil se na pedních místech. Sochy na ársku jsou z betonu a peván vyvedeny jako zvíata v nadivotní velikosti. Socha si nejprve udlá model z hlíny a podle nj pracuje.


Dtem jsou sochy vlastní od prvního spatení a dosplí? Ti, kteí nco takového v pírod ješt nevidli, se zastaví, asnou a jen neradi se s nimi louí. Obvykle se vracejí.


Cesty k nim vedou povtšinou po turistických stezkách, co je lákavé pro milovníky pírody, pro pší i pro cyklisty. U jednotlivé sochy se kadý z nás pokochá její krásou, na okamik vystoupí z reality do bájného pohádkového svta a pár minut se cítí být šastný. To dokazuje také u obce Ronov nad Sázavou penádherný drak, který jakoby se chystal slupnout mladikou princeznu.


Jak k výrob takového draka pistupujete? To se musí udlat kostra ze eleza, navrch dát pletivo, pak dáte první vrstvu betonu, pak druhou a je hotovo. Vy mi to íkáte, jako by to šlo samo. A nakonec to barvíte nebo dáváte barvu do betonu? Ono se me obojí. Bu to probarvíte, kdy je ta socha menší, ale já barvu vtšinou vtírám do betonu za erstva. Nkdy to nakonec ješt pibarvím a penetruji.


Kadý umlec má své tajné pání. Cíl pana Olšiaka se mi zdá emocionální, hravý, reálný. Vlastnit velký pozemek, na kterém by se nemusil ve svých snech omezovat. Soch by tam být moc nemuselo, ale aby v té pírod sedly. Lidé by se procházeli tajuplným, mystickým parkem, který si ije svým ivotem. Sochy by chvílemi byly a k zbláznní ivé, jindy by pospávaly, omýval by je déš, vysoušelo slunce a rok za rokem by dostávaly patinu a zarstaly by mechem. Dnes je ješt ve hvzdách, zda ten park Michal uskutení a zakoupí nkolik hektar na Vysoin. Takový vysnný Parco dei Mostri u nkdo udlal v Itálii a Michal ho na internetu navštívil a zstal jako oarovaný. Posvátný les v Bomarzo, v provincii Viterbo na svazích pírodního amfiteátru. Po smrti posledního kníete Orsini v r. 1585 byl park ponechán svému osudu a a v druhé polovin dvacátého století byl obnoven. Kdy do takového parku vejdete, nemusíte pemýšlet, pestanete se trápit a jen se necháte unášet pedstavami, svým svtem sn.


Marta Urbanová

* * *
Fotografie archív Michala Olšiaka

Zobrazit všechny lánky autorkyKomente
Posledn koment: 26.03.2015  18:08
 Datum
Jmno
Tma
 26.03.  18:08 Ferbl
 26.03.  14:08 Vesuvjana dky
 26.03.  13:15 Blanka K.
 26.03.  10:24 Peter
 26.03.  10:24 Jarka
 26.03.  09:47 Von
 26.03.  05:53 Bobo :-)))