Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Libor,
ztra Kristna.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pohled z okna


Postupn se poznáváme, zvykáme si na sebe a stáváme se páteli. Je tak na míst, kdo chce (není podmínkou), piblíit ostatním své okolí, své milé, zájmy, pocity atd. Zaali jsme pohledem z okna. Dalším pohledm se však meze nekladou, samozejm v etických hranicích, daných provozem tchto stránek.


Chcete se také zapojit? Je to jednoduché, pošlete text (pípadn i foto) na info@seniortip.cz a my z toho udláme dokument, který se objeví na hlavní stránce v tématickém okruhu - Pohled z okna. Zatím to tak funguje a zde je jeden z dalších pohled - avšak pozor (!) název „Pohled z okna“ je jen penesený...


Tentokrát je to pohled na jeden obyejný pracovní den…


Dchodcv pracovní den


Tak jsem si dlal iluze, jak si v dchodu odpoinu, jak se budu vnovat svým koníkm. Moje pedstava ideálního dne byla, e si ráno uvaím kávu, uvelebím se s ní v kesle a zanu íst jednu z knih, na kterou jsem díve neml as. e budu íst do obda a pak od obda a do veee a podle toho, jak bude kniha silná, od veee a do poslední stránky. To je moje pedstava ideáln stráveného dne v dchodu.


Ale omyl. Ono tomu tak není. Já nemu takhle mrhat asem, protoe musím dál pracovat. A dvodem je mj nízký dchod. Kdo by to byl ekl, e po celoivotní din mi vymí takovou almunu, která mi nestaí na pohodlný ivot s knihou. Tak jsem zaal pracovat. Bez pracovní smlouvy, s klouzavou pracovní dobou, bez nároku na dovolenou, ale co je hlavní a pozitivní, s platem, který není zdanný. Mj pracovní den zaíná nkdy u v šest hodin ráno. Dopoledne vtšinou hlídám pošaku. Sotva odejde z našeho domu, vybhnu v bakorách k dopisní schránce a vyberu z ní všechny reklamy. Roztídím si je po stole a proítám nabídky jednoho supermarketu za druhým. Mám pipravenou tuku, papír a kalkulaku. A zaznamenávám si, co je v kterém marketu ve slev a o kolik procent. Kdy mám všechno poznamenané, neopomenu se podívat, kdy která sleva zaíná. U veer si pipravím nákupní tašky, peníze, abych mohl hned po ránu vyrazit mezi prvními. Kdybych otálel, mohl bych pijít pozd a regál by byl prázdný. Mohl bych jet autem, ale to by se nákup prodrail. Nkdy jedu MHD, protoe jako dchodce mám slevu.

 


Tak na píklad zítra pojedu do Alberta. Mám poznamenáno: káva Velvet ze 169 korun zlevnno na 99,90. Vepová kýta vcelku 1 kg ze 118,90 na 94,90. Krušovická desítka v plechu z 27,80 na 10 K. Šunka nejvyšší jakosti 100 g z 25,90 na dvacku. Cibule šalotka z 29,90 takté na dvacku. Woolite 5 l zlevnný o 120 K. Ješt veer si pipravím tyi tašky a ráno vyráím z ináku. A jeliko Albert není daleko, vydávám se pšky. Musím jít opatrn snhem, abych si na náledí nezlomil nohu. Kdy picházím k supermarketu, vidím, e zdaleka nejsem první. Ptikorunu u mám pipravenou v kapse.


Nejdív se zastavím v zelenin, 5,90 na tvrt kile, poítám a beru si tíkilový sáek. Vozík tlaím ke káv a hledám Velvet, pekontroluji, zda je to ten ve slev a dávám ho do košíku. Sleva je lákavá, tak pidávám ješt jeden. Krušovická desítka za deset korun, no nekup to. Skládám je do košíku vedle sebe. U pultu s
masem se ptám na zlevnnou vepovou kýtu. Prodavaka mi vychválí jednu tykilovou. Pece nejsem ádný troška, tak pikývnu. Pemístím se k uzeninám. Šunky si koupím ticet deka. Potom si všimnu 1+1. Kupte dva, zaplate jeden. Beru si tedy tyi. Bez páku úspora dvacka na kadém balíku. A u peiva vidím, e kdy si koupím ti koblihy za 5,60, mám je jen po tyech korunách. Beru si tedy ti, na kadý den jednu. No a nakonec ješt na praní Woolite a jedu k pokladn. Stojím tam frontu. U si pedstavuji, jak porcuji kýtu na peení, na ízky a poítám, kolik porcí asi tak z ní udlám, zamrazím a kolik obd z ní budu mít.


Prodavaka ekne výslednou sumu 1.260,30. Platím v hotovosti. Lístek si peliv uloím do penenky a naskládám všechno do tašek. Ptikorunu z vozíku vsunu do kapsy na zítek. Plazím se, vytíený jak soumar pomalouku po náledí k domovu. Nejsem sám. Nkteré babky mají tašky na kolekách. Taky si takovou koupím, ale pokám, a bude ve slev. Doma si všechno odsouhlasím a spoítám, e jsem ušetil 793,20 K. To je moje dnešní mzda, mj dnešní výdlek. Nezdanný, prosím. Dosud. Ne zanu porcovat kýtu, ješt skoím do schránky pro dnešní letáky, abych ml práci na zítra. Musím pracovat kadý den. Kdybych takhle pracoval kadý den, tak si vydlám víc, ne iní mj starobní dchod. Jen kde na to brát. A navíc m mrzí, e pi mé práci nemám nárok na dovolenou.


Marta Urbanová

* * *
Fotokolá © Marie Zieglerová

Zobrazit všechny lánky autorkyKomente
Posledn koment: 12.01.2015  18:37
 Datum
Jmno
Tma
 12.01.  18:37 Ludkopka
 12.01.  10:23 Ferbl
 12.01.  08:51 Von
 12.01.  08:43 kusan
 12.01.  08:29 Von
 12.01.  06:06 Bobo :-)))