Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Valdemar,
ztra Vilm.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Hubnutí po padesátce

 

Je opravdu hubnutí po padesátce obtínjší, ne v niším vku?

 

Hubnutí je pojem, který eší lidé v kadém vku. Bohuel však obecn platí, e ím je lovk starší, tím jdou kila he dol. asto si toho všimnou eny, které byly celý ivot štíhlé, a po padesátce se jejich postava zaala více zaoblovat. Ovšem ani to nemusí být vdy pravidlo. 

 

Dleitou roli hrají pedevším geny, nkteré eny mají štíhlou postavu danou geneticky, jiné si ji musí více hlídat. Po menopauze se však tlesný tuk pesouvá tam, kde díve nebyl. Z pokoky se postupn ztrácí kolagen. Výsledkem je, e piberete, ani byste zvýšila svj energetický píjem.

 

Naše tlo stárne

Pestoe se kvalita ivota znan zlepšuje a prmrný lidský vk zvyšuje, po padesátce naše tlo zaíná stárnout, a dláme cokoliv. Lidské tlo zaíná pomalu ochabovat, he se regeneruje a pichází rzné neduhy. Lidé po tomto ivotním jubileu si také he udrují svou váhu.

 

Tento problém je astjší u en, ne u mu.

 

Zejména, pokud jste bojovali s nadváhou celý ivot, pak v této dob budete mít patrn ješt vtší problémy.

 

Nicmén nemusíte propadat panice, s trochou snahy meme pomrn úspšn bojovat proti kilm i v pokroilém vku.

 

Zlomové klimakterium
Pro vtšinu en se stane zlomovým obdobím takzvaný pechod, který nastává mezi 40. a 50. narozeninami. V tomto období pestanou vajeníky pracovat a ena ztrácí menstruaní cyklus. Jde o naprosto pirozený proces, který se ovšem asto neobejde bez dalších problém.

 

Dochází k úbytku energie, výkyvm nálad a také ídnutí kostí. Tlo si zane ukládat tukové zásoby ve vyšší míe, ne dív. Rychlejší ukládání tuk potkává asto také eny, které dosud byly štíhlé.

 

Odborníci mají snadné vysvtlení. Práv v dsledku hormonálních zmn se sniuje spoteba kalorií, zpomaluje se metabolismu a výdej energie. Mete jíst tedy stále stejné mnoství jídla, pesto tlesné proporce nabývají na objemu.

 

Zmte ivotní styl
Nadváha není problém pouze z estetického hlediska, ale hlavn zdravotního. Pokud zanete nadmrn pibírat, je poteba s tím rychle nco dlat. Obvykle pomáhá zmna ivotního stylu, se kterou vám mohou pomoci také odborní výivoví poradci.

 

Nejvíce pomáhá takzvaný „úklid“ jídelníku a celková zmna stravování. Pravidelnost a správné kombinování potravin dokáou hotové zázraky. Pokud potebujete redukovat váhu po padesátce, radji se nespoléhejte na osvdené hubnoucí rady.

 

V tomto vku si ji nemete dovolit jojo efekt, který se velmi rád vrací v podob dalších kil navíc a metabolismus ješt zpomalí.

 

Hlavní rada zní, vyhnte se hladovní a drastickým dietám. U vtšiny en staí jen trochu pozmnit jídelníek a pidat pohybové aktivity. Hlavn se nesnate nabraná kila shodit co nejrychleji.

 

Zde platí osvdené pravidlo, e mén je nkdy více. Pomalé ubývání na váze je zdravjší, ne rychle shozená kila. Hlavn se vyhnete jojo efektu.

 

Doporuujeme obrátit se na výivového specialistu, kterému se svíte se svými problémy. Výivový specialista vám dokáe vytvoit ideální jídelníek, poradit co zmnit a jaké pohybové aktivity jsou pro vás vhodné.

 

Pohyb je nutnost
Pokud jste se dosud nemuseli píliš hýbat, pak vzte, e bez pohybu to nepjde. Nemusí se jednat o nároné sporty, ba naopak.

 

Zvolte píjemné kadodenní procházky, pokud je to moné, projdte se hned po práci. Místo výtahu radji jdte pšky, chze po schodech je velmi pínosná.

 

Pihlaste se na kurz jógy i pilates, pro mue je zase vhodný kolektivní sport i jízda na kole.

 

Zkuste sport zahrnout nenásiln do svého ivota. Pravidelná a lehká strava spolen s pohybem dlá naprosté divy. Krom toho, e si snadnji udríte váhu, se budete cítit také o poznání lépe a o mnoho let mladší.

 

Konkrétní rady a tipy jak zhubnout po padesátce najdete na adrese http://www.siluetadoleta.cz/rubrika/clanky/.

 

Štíhlou postavu mete mít také po padesátce.

Martina Richterová

Komente
Posledn koment: 03.09.2015  10:01
 Datum
Jmno
Tma
 03.09.  10:01 Vlado Jak zhubnout a udret si formu
 28.11.  09:39 Richard
 27.11.  08:55 Jitka
 26.11.  11:01 Pavlna
 26.11.  09:46 ferbl
 26.11.  07:20 LenkaP
 26.11.  07:00 KarlaA