Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Leo,
ztra Kvta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

KRÁLOVSTVÍ LAŠSKÉ


aneb

moná nevíte, e...

 


Laši to nemli nikdy lehké, ale vdy mli tuhý koínek i výdr. Z Lach vyšel Leoš Janáek: jejich kultura mu byla inspirací k Lašským tancm. Hukvaldy poádají Janákovo hudební Lašsko, existují mnohé lašské lidové sbory, soubory, lašské „izby".

 


Ped více neli ticeti lety diskriminace Lach sílila nejdíve v podob mraen a ochlazení, pak tuhé zimy, na ní jsou ovšem vdy zvyklí. Ledy zaaly roztávat, kdy v hanáckém exilu – v Olomouci došlo k významnému poinu roduvrných Lach: dne 15. záí 1987 se tu sešel ilegální spolek Lašská obroda pod krycím názvem Radegast. Tento den byl prohlášen Prvním dnem všeho Lašstva. Bylo vyhlášeno LAŠSKÉ KRALOVSTVÍ, pesn rok nato MEGALIA LACHIA - íše veškerého lašského lidu. A se všechny události odehrávaly na podzim, pro Lachy znamenaly jejich Jaro. Kde bylo tehdy Valašské království (poznámka autorky).


Po roce 1989 nastalo v lašské otázce znané zlepšení v podob in: roku 1990 probhlo první kolokvium k nedoitému 85. výroí narození básníka Ervína Goja (Óndry Lysohorského) ve Frýdku-Místku. V té dob se velmi rozmáhala známá Valacho-manie, je Lachy utiskovala. Roduvrný Zdenk Vilém Krulikovský nezahálel: s frýdecko-místeckými lašskými bratry zaloili ped koncem roku 1999 – tzv. "za pt minut dvanáct" sdruení Moravskoslezské Lašsko. A byl to on, kdo byl opt jednomysln zvolen Lašským králem Zdeou Vilušem I., eeným Chrabrým. (Poprvé ji 15. 9. 1987!) Na otázku, zda Lašsko peije rok 2000, mohl s úsmvem odpovdt kladn.


Dne 27. dubna 2002 zaloila druina Lach na eladné MARKRABSTVÍ LAŠSKÉ.
Tím stvrzeno, e eladná je centrem Lašska a není Valašská, jak ji mlo myln za svou Valašské království (poznámka autorky). Za Lašského markrabte byl zvolen Radim Uzel (pvodem z Ostravy), který byl Lašským králem 20. 8. 2005 potvrzen do úadu. Tento den byl zárove vyhlášen za Den nezávislosti Markrabství lašského. Pi významných píleitostech Laši pjí Lašskou hymnu, která poprvé zaznla ped více ne dvaceti lety.


AMBASÁDA KRÁLOVSTVÍ LAŠSKÉHO
Od roku 2011 sídlí v Praze - v Restauraci U Kotvy (ve Spálené ulici). Její zaloení vyšlo z poteby Lach, ijících v Praze i pisthovaných, sdílet své názory v rodné ei. Krajan, je zavítají do hlavního msta nakrátko, krajan z Ameriky, Austrálie i dalších zemí, hlásících se k Lašsku. I kamarád a sympatizant. Na pd ambasády jsou všichni vlídn pijati. V jejích prostorách se poádají divadelní pedstavení, hudebn- literární poady: v roce 2012 pedstavení o Ondrášovi-Pánu Lysé hory, s reprízami celé po republice. V rámci poad lze zakoupit knihy o Lašsku, pedevším: Lašsko-Etnografický a kulturní region Moravy a Slezska, Kníka pro kadého Lacha, esko-Lašský slovník (Z. V. Krulikovský), Lašský dostavník – vtrtletník o kulturním dní Lašska, sbírku básní Rytiny-Kí kamene a pramene Beskyd (O. Szymanská), pedmty a materiály s lašskou tématikou,
lašský likér.


Druhá ambasáda sídlí na Valašsku - v Kolib Pod horu/Dolní Beva. Království Lašské dnes zasahuje do území Moravy, Slezska, Polska, Slovenska.


Olga Szymanská
(s pomocí textu Z. V. Krulikovského, pevedeného z lašského náeí do eštiny - k 1. ásti lánku)

* * *

Zobrazit všechny lánky autorky
 Komente
Posledn koment: 22.04.2017  08:39
 Datum
Jmno
Tma
 22.04.  08:39 ferbl