Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Valdemar,
ztra Vilm.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

"Pro chipku se neordinuje!"


Naped to bylo jenom takové zašimrání v nose.Ale po chvíli jsem ho ucítila znovu a tentokrát u bylo provázeno výbuchem, proti kterému byl Vesuv v roce 79 našeho letopotu jenom zakuckáním kotte... Sousedka v garsonce vlevo zvolala automaticky "Na zdraví!" a sousedka v garsonce vpravo upustila talí s bramborovou polévkou, kterou vaila celé dopoledne. To víte, náš penzion pro dchodce je panelák, tam se ije transparentn, drun, bez tajemství. A já jsem si uvdomila, e na mne jde chipka, e je zle a bude h a zaala jsem se horenat - i kdy zatím ješt bez horeky - pipravovat na stonání.


S ústy, ovázanými šátkem, jako bandita Jessie James, kdy pepadával Západní pacifickou dráhu, jsem navštívila blízký obchdek. Do tašky jsem házela pedmty, bez kterých se lovk, zhýkaný civilizací, prost neobejde: njaké trvanlivé potraviny (s expirací v roce 2255, ale jestli je nesním, budou souástí ddictví!), trochu ovoce, kue, ti aje, kadý jiný, jsem labunice a miluji zmnu - a hlavn jsem vymetla regál s papírovými kapesníky beze zbytku. To je takový pradávný instinkt: kdy ena cítí, e se blíí ticetiletá vojna, stoletá voda anebo týdenní rýma, nedovolí si upadnout do zajetí, utonout anebo sloit se do postele dív, ne pinese zásoby. Já jsem to stihla opravdu na poslední chvíli, kdy jsem otevírala dvee své garsonky, kýchla jsem tak upímn, e se mi sama od sebe zapnula televize.


Pustila jsem se do stonání.


Nechci se chlubit, ani vystrkovat do popedí, ale na respiraní nákazy jsem opravdu nadaná. Málokdo umí rýmu tak, jako já. Vlastn bych mla mít pod nosem pytel s pískem, protoe bez nho ohrouji okolí zátopou, ale v našem obchod pytle s pískem nevedou. Nkteré vci se mi tko dokazují, ale opravdu takové jsou, napíklad kdy moje rýma vrcholí, mám daleko vtší hlavu vevnit, ne zvení. A kdyby mne slyšeli promluvit teba jen jediné slovíko manaei milánské nebo dráanské opery, vyhodili by okamit své špikové basisty a plazili se u mých nohou. Není tak hluboký tón, který bych nebyla schopna ze sebe vydat. (Moná by trochu vadilo, e íkám jenom dv hlásky, "b" a "d", ale stejn nemám svtu co oznámit, leda e báb rýbu a je bi dadic.)


A tak jsem doma leela jako mrtvola v kufru, teklo mi z nosu a z oí a snaila jsem se vzpomenout, kdy jsem vdechla takový ten úzký draplavý kartá na lahve, který jsem zeteln cítila v prduškách. Bylo mi jasné, e kašel, který mnou lomcuje, neme být obyejný zánt prdušek, tipovala jsem, e bu to je kašel erný, nebo tuberkulózní, anebo je to poslední stadium dýmjového moru. Bolely mne zuby, bolely mne vlasy, bolely mne uši, levé víc. V tomto stadiu - naštstí - mi zavolala kamarádka Vra, psychiatrika. Vyslechla moje diagnózy, ujistila mne, e jsem bláznivá a podrobn mi popsala, jak kašlala ona vloni, kdy mla chipku komplikovanou šedým oním zákalem, podrádnou slinivkou bišní a natrenou šlachou v levém kolen. Vra je v psychiatrii opravdu dobrá, kdykoliv si s ní chvilku povídám, cítím, e je mi vlastn výborn, nic mi nechybí, nic mne nebolí a zanu se stydt, e jsem si vbec chtla na nco stovat.

Stolek poblí mého „Záhoova loe“ se rychle pokrýval léky. Hrneky, flaštiky, krabiky plné kapek, pilulek, vodiek, draé, tabletek. Všechny vyrobeny v renomovaných farmaceutických firmách pod odborným, tém vdeckým dohledem. Nkteré byly tak drahé, e kadá pilulka v nich si platí zejm svého vlastního magistra. Kadý lék má jiný vzhled, jinou chu, jiné sloení - ale jedno mají spolené: jsou absolutn neúinné. Vyzkoušela jsem za svj dlouhý ivot pi infekcích dýchacích cest všechno to, co se prodává v lékárnách i domácí produkty, od cibulového aje s akátovým medem, a po kyselinu sírovou koncentrovanou. (Pravda, na té lahvice nebylo napsáno "há dv es ó tyi", ale "Kapky proti rým od tety Boenky", jenome i kdy jsem mla v kvart z chemie trojku, kyselinu sírovou hladce poznám!) Úinné nebylo nic.

Jako by nestailo strašlivé onemocnní, kterým jsem trpla, ješt mi kdekdo telefonoval. Nevím, jak se lidé dozvdli, e jsem nemocná, ale vdl to kadý. Utrpla jsem nespoetné dobré rady, vyzkoušené, provené prababikou i Googlem, co mám pít, ím se mazat, co si kapat do nosu. Chtla jsem se bránit, e mám obstojné zdravotnické vzdlání: absolvovala jsem pldenní kurz první pomoci sK, etla jsem pravideln rubriku "Léka vám radí" ve Vlast...no, a taky jsem kdysi ped léty promovala na medicín... Ale protoe doma není nikdo prorokem, moje nejbliší okolí to neuznává. Nejenom, e mne kadý pouil, jak se mám léit, ale kadý, kadiký se mne i zeptal:
"A bylas u doktora?"


Naped jsem se cítila dotená. A uraená. A kadopádn nedocenná...! Ale v pl tetí v noci jsem kašlala tak strašn, e se rozkýval lustr a mne napadlo, e já u vlastn lékaka nejsem. "Lékaka" je povolání a já jsem dchodkyn. Pokrok jde mílovými kroky dopedu a teba se v boji s respiraními nákazami objevilo nco, co tu ješt nebylo, co neznám, co jsem jakiv nezaila, nevidla... A teba je to úinné a chipku to zaene!


A tak jsem se ráno nahodila za moslimku, ijící v krajin, kde vládne právo šaríja, a takto zabalená jsem se odšourala na pízemí, k ordinaci naší paní doktorky. Tam se ukázalo, e se opravdu v boji proti chipce objevilo nco revoluního, co jsem za "svých as" nikdy nevidla. A bylo to neobyejn úinné!


Na zamknutých dveích ordinace byla velká cedule:


"Pro chipku se neordinuje!"

 

A široko-daleko nebylo ani jediného nemocného, kašlajícího, kýchajícího, smrkajícího a dusícího se pacienta...


Text: Blanka Burjanová

Ilustrace: Václava Arnoštová

* * *

Zobrazit všechny lánky autorkyKomente
Posledn koment: 25.02.2014  09:30
 Datum
Jmno
Tma
 25.02.  09:30 Ludmila
 25.02.  09:29 Ludmila
 24.02.  22:50 milokoc
 24.02.  09:48 Blanka B.
 24.02.  08:00 Vendula
 24.02.  05:56 Bobo :-)))
 23.02.  18:02 MilunaH
 23.02.  17:43 Ludmila
 23.02.  11:29 hera
 23.02.  11:19 hera
 23.02.  11:13 Blanka B.
 23.02.  10:45 Von
 23.02.  10:14 ferbl
 23.02.  09:18 Vlasta Dk
 23.02.  09:16 Inka
 23.02.  08:37 Vesuvanka dky
 23.02.  07:27 Ludmila
 23.02.  06:29 La K.
 23.02.  06:27 Kvta dkuji