Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Jindich,
ztra Lubo.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pohled z okna
Postupn se poznáváme, zvykáme si na sebe a stáváme se páteli. Je tak na míst, kdo chce (není podmínkou), piblíit ostatním své okolí, své milé, zájmy, pocity atd. Zaali jsme pohledem z okna. Dalším pohledm se však meze nekladou, samozejm v rámci etických hranic, daných provozem tchto stránek.

Chcete se také zapojit? Je to jednoduché, pošlete text (pípadn i foto) na info@seniortip.cz a my z toho udláme dokument, který se objeví na hlavní stránce v tématickém okruhu - Pohled z okna. Zatím to tak funguje a zde je jeden z dalších pohled - avšak pozor (!) název „Pohled z okna“ je jen penesený...
Tentokrát je to pohled zpt – na jednu loskou dovolenou…


Vzpomínka: Naše cesta do lázní Dudince 


Je polovina srpna a já dostávám cestovní horeku. Jedeme a za týden, ale u sepisuji seznamy co s sebou. Dva papíry se postupn plní a já pemýšlím co vyškrtat. Kadý rok stejný problém. Bez seznam bych urit na spoustu vcí zapomnla. Letos opt jedeme autem, tak mám volnjší ruku v rozhodování. Manel pi pohledu na popsané papíry nezapomene (jako kadý rok) podotknout, zda by neml objednat sthovák. Vtipálek. Vdy si opravdu píšu jen to nejnutnjší.


Týden uplynul. Je pátek a mne eká balení – jedeme a v sobotu v noci. Beru seznam, mírn zredukovaný a pemýšlím, na co jsem zapomnla. Zanu s obleením. Musíme poítat také s variantou ochlazení. I kdy v Dudincích je touto dobou krásn a je to místo, kde jsou sráky minimální, ale co kdyby ….


Vybírám z obsahu skíní „hadrárnu“ podle seznamu. STEJN JE TOHO NJAK MOC. Kritickým okem zredukuji hromadu a ást vracím zpt do polic.


Kufr je zabalen, ostatní neskladné nezbytnosti dávám zvláš do tašek, boty do igelitek a manel vše sthuje do auta. Náš Modrásek (škodovka) je pipraven vyrazit. Píruní tašku nechávám doma, tam zabalím jídlo na cestu, ale a na poslední chvíli.


Je teprve osm veer a jdu do hajan. Manel chce vyrazit ráno po 4. hodin… Hrza, mám vstávat ve 3 hodiny! To je nelidská hodina!!! Noc nestojí za nic. Nemoh
u spát, kdy na chvilku zaberu, hned se budím. Prost cestovní horeka. Mobil je naízen na 3:30 hod., ale já u jsem od pl tetí vzhru a pipravuji jídlo na cestu. Vaím aj a kafe do termosek. Manel u také vstal… Na snídani jsme nemli chu ani jeden. Kdo by také snídal po tetí hodin ráno, e ano? S chutí jsme vypili nezbytnou ranní kávu. Po vypnutí všech spotebi a následné kontrole jsme vyrazili.


Je nedle 4:30 hod. ráno. Temná noc. Jede se krásn. Je pkné pozorovat noní krajinu. Ve svtle reflektor vidím jen noní „poletuchy“ a vzpomínáme na loskou cestu, kdy z lesa vybhl divoký kanec. Ten ale byl!!! ádné selátko – kanec „jako od Hrabala ze Slavnosti snenek“. Poprvé v ivot jsem ho vidla takto blizouko. Naštstí kanec zstal stát na kraji silnice. Kdyby udlal ješt krok, tak Modrásek má kapotu zdemolovanou. Letos jsme projeli stejným místem bez kance a jiných zvíátek.


Pokraujeme v pohod, pozvolna svítá a probouzí se i krajina kolem nás. Cestou jsme nkolikrát zastavili u benzinek ješt v esku na nutné uvolnní útrob a optovné zaplnní kávou a ajem.


Blííme se ke slovenské hranici. V místech, kde kdysi byla celnice, jsou prázdné „domeky“ a zmnu státu poznáme podle nápis a stavu vozovky. Slováci silnicím vnují mnohem více penz a pée ne eši. Jedeme jak po másle a manel pekrauje povolenou rychlost 130 km. Na moji pipomínku, e nejsme v letadle, odvtil, e se mu dobe jede a ani o vyšší rychlosti neví. Samozejm hned našeho Modráska poslušn zkrotil, pro riskovat pokutu za rychlou jízdu, e?


Slováci mají sice krásné silnice, ale kdy se chce dámám rat, tak mají smlu, pokud ovšem nechtjí vystrit svá pozadí na kolem jedoucí vozidla – o to mají chlapi jednodušší – nemám pravdu dámy? Vloni jsme od hranic ujeli asi 20 km a nic. ádná pumpa, ádný motorest.
Proto jsem se letos pipravila pedem a naplánovala jsem si zastávky podle benzínek vyznaených na internetu… Vas jsme zastavili ped hranicemi a na Slovensku musíme vydret podle plánu. I to kafe jsem mla v termosce a nebyli jsme zvdavi na „zalievaného turka“ jakého nám nabízeli vloni.


Letos jsme zvolili jinou píjezdovou trasu – jeli jsme „spodem“, nejeli jsme pes Levici a pijeli jsme ze smru od Hokovc, tím jsme ušetili asi 50 km. Jsme v Hokovcích a u vidím známé budovy. K našemu hotelu jsme pijeli v 11:05 hod. Pokoj u byl pipravený. Bleskov jsem vybalila vtšinu vcí. Je zajímavé, e to šlo tak rychle. Balení mi trvalo dva dny. Mj drahý mu si šel provtrat plíce smradlavou cigaretou (mluví ze mne napravený kuák) a ochutnat pivko, jestli je stále tak dobré. Byla jsem ráda, e mám na vybalování klid…

 

S vílou Dudinkou


A jaké to na Slovensku bylo? Úasné jako vdy! Letos jedeme zase!


Legenda o víle Dudince (klikni)


Janina Svobodová

Navštivte také stránky knihovny:http://www.jkk.estranky.cz/

 

***
Zobrazit všechny lánky autorkyKomente
Posledn koment: 11.07.2013  13:34
 Datum
Jmno
Tma
 11.07.  13:34 JaninaS Nae cesta do lzn Dudince
 09.07.  20:49 imraL
 09.07.  18:41 Blanka K.
 09.07.  17:50 La K.
 09.07.  16:58 Blanka B
 09.07.  13:14 Vendula