Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Rostislav,
ztra Marcela.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pamtníci, vzpomínejte!
Vzpomínky, které nosíme v hlav mají jednu nevýhodu, dokud je nenapíšeme na papír nebo nevyprávíme, neme do nich nikdo nahlédnout. Je velká škoda odcházejí-li do nekonena s námi, ani by pouení i radost odevzdaly jiným. V této rubrice se snaíme zabránit jejich ztrát. Spolu s vámi budeme popisovat djiny všedního dne obyejných lidí od dtství, pes poznávání svta a po pekáky, které pípadn museli pekonávat. Tšíme se na píspvky, které posílejte na info@seniortip.cz  Nemáte-li autorské vlohy, nevadí, vaše píspvky redakn upravíme tak, aby byly tivé.


Do jedné vzpomínky se te s námi peneste.


Necky


V pedsíni huí automatická praka, zavíráme se s vnouaty do pokoje a dríme ernou hodinku. Tak, milá vnouátka, co si budeme povídat dnes? Pondlní veer mne vrací do daleké minulosti. Pondlí bylo toti dnem, kdy s nikdy nenarušenou pravidelností, byla naše maminka zcela a pln zamstnána, protoe v pondlí se u nás vdycky pralo.


U brzy ráno bublala ve velikém hrnci na plotn voda. Jen zcela malé místeko zbylo na hrnec s fazolemi. Víc nádobí tam plotna, i kdy byla dost velká, nepustila.


Ve velikém škopku v síni se prádlo u od veera moilo. Sotva probhl obad snídan a vtší dcka zmizela do školy, uprosted kuchyn stojící stl se pirazil ke stn a jeho místo zaujala štokrle, na ní se daly necky.


„Je, babiko, co jsou to necky?“


Tko bych vám to vysvtlovala, a skoníme s povídáním, tak vám je namaluju. Prost byla to devná vana, do ní se dalo vykroucené prádlo a zalilo se vaící vodou z velikého hrnce, v nm bylo rozvaené mýdlo. Pak dala maminka do necek valchu – i tu vám namaluju – a potom kadiký kousek prádla, místo vedle místa na ní drhla.


Ve velikém hrnci na plotn se u hála další voda (tu musela maminka nanosit z dost vzdálené studny) a v malém mu pizvukovaly fazole. Maminka si obas zastrila pramen vlas, který se neustále vysoukával z pod šátku, utela si hbetem ruky pot na ele a drhla a drhla tu naši celotýdenní špínu. Bílé prádlo vystídalo barevné, kdy to bílé si u hovlo v hrnci na plotn a vyváelo se.


Já jsem byla povována úkolem nadmíru dleitým: pípravou škrobu. Musela jsem oloupat a nastrouhat brambory, pak je pes cedník pelít, rezatou vodu nkolikrát vymnit, a na dn hrnce vznikla bílá jemná kaše.  A skoníme s povídáním, udláme si takový zkušební škrob, slibuji vnouatm. Kaše se pak rozmíchala v trošce vody a zalila do vaící vody.


Vyvaené prádlo se opt drhlo na valše a máchalo v ledové vod, všechny ty práce trvaly velmi dlouho, mezitím zmkly fazole, z nich maminka ješt stihla uvait polévku.


Prádlo maminka všela na zahradu nejen v lét, ale i v zim. íkávala vdycky – dám to trochu vymrazit. A pak nosila dom stojící tatínkovy spodky a košile, stny plachet – vše se zmrazilo v pvodní tvar. Nechávala prádlo v kuchyni dosušit a jak krásn vonlo pi ehlení!
No, vidíte dti, prádlo to byla kdysi opravdu tká práce pro kadou hospodyni. Prát se muselo kadý týden, protoe nikdo neml tolik obleení, jako máte te vy.


Pak jsem jim nakreslila necky a z jednoho bramboru jsme uvaili škrob. A pi tom automatická praka vyprala. Povauji ji za nejvtší vynález dvacátého století. Je to nejfantastitjší pomocník kadé eny.


Moje maminka si pozdji pomáhala docela obyejnou prakou, ale já ji poád vidím v kuchyni plné páry: stojí na devné podlaze v loui špinavé vody, rukou s klouby odenými do krve si utírá z ela pot a kudrnatou kade si zasouvá pod šátek.


Hana JuraákováKomente
Posledn koment: 05.03.2013  19:28
 Datum
Jmno
Tma
 05.03.  19:28 Ira
 04.03.  19:36 wiki
 04.03.  15:46 imra/saaL
 04.03.  15:33 janina
 04.03.  12:22 Vesuvanka dky
 04.03.  08:31 ferbl
 04.03.  08:10 Inka
 04.03.  07:21 kvta
 04.03.  06:43 Blanka
 04.03.  05:12 Bobo :-)))