Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Rostislav,
ztra Marcela.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Za sekáem císaem pánem

do Orlického Záhoí

 

Nejstarší zmínku o rychnovské Staré pošt na Pelclov nábeí  (obr. vpravo) nacházíme kolem roku 1630, no a v 80. letech 18. století je na map poštovních spoj poprvé uvádn i Rychnov. Práv odtud bylo v roce 1792 zízeno první pravidelné poštovní spojení Rychnova se svtem. Správce a dopravího list Jana Václava Císae z Rosenfeldu - byl i purkmistrem msta - jmenovali však skuteným c. k. poštmistrem a roku 1815. e to nebylo je tak, o tom svdí fakt, e ješt roku 1836 byly nejbliší pošty v Náchod a Vysokém Mýt.


Pro nás je ale Stará pošta jen záminkou k tomu, abychom vzpomenuli slavného potentáta. Meme-li vit povsti, pak zde pepahal císa Josef II. a pokraoval k nedalekým Ještticím. Tam se zdrel v lázeském dom a od té doby se tam íká Císaská studánka.


V Rychnov ani v Ještticích ádnou památku však na nj nemáme, tak vezmeme za vdk Orlickým Záhoím.


e to je moc velký vtip?


Orlické Záhoí leí na samých hranicích s Polskem mezi Orlickými a Bystickými horami, je tam studeno po celý rok a lidé odtamtud mají nejdál do okresního msta, tedy k nám do Rychnova. Málokdo ví, e tato vesnice, kde ijí snad ti stovky obyvatel, bývala do roku 1945 mstem. Obávám se, e by ani v bývalém televizním Milionái neuhádla nápovda, jak e se Orlické Záhoí pvodn jmenovalo, a to v nm ilo 3500 lidí, mlo 25 hotel a ubytovacích hostinc.


Správná odpov: Kunštát v echách.


Kdopak z našinc tuší, e tu mla vést i elezniní tra?


To bylo tak:
Tsn ped vypuknutím 1. svtové války ješt za Franze Josefa, co byl císaem 68 let, bylo zaloeno drustvo, jeho úkolem byla výstavba „Orlické dráhy“ z Rokytnice v Orlických horách pes Bartošovice, Orlické Záhoí, Trkov - tam mla tra pekraovat hranice do Bad Reinerzu v Nmecku, nynjších polských Lázní Dušník. V dsledku vypuknutí války však její stavba nebyla dokonena a z dráhy zstala jen budova nádraí v Orlickém Záhoí, která te slouí Celní správ.


Ale kdee je o císai pánu sekáovi?


Našinec, jedoucí do Rakouska, zná v centru Vídn vedle Hofburku pomník Marie Terezie, v jednom menším mst cestou z Mikulova do rakouské metropole si moná všimne sochy jejího syna císae Josefa II. Nebo v našem Josefov, kousek od vstupu do kasemat.


No a busta stejného císae pána Josefa II. je práv v Orlickém Záhoí na památníku. V jeho prelí je na erné desce šedý nmecky psaný nápis, dole s jeho eským pekladem na malé zlatov luté tabulce

 


NA TOMTO MÍST CÍSA JOSEF II. 5. ZÁÍ 1779 SEKAL OVES.


estný pionýrský, jen si toho málokdo všimne. Pitom je ten památník vedle silnice, vedoucí k novému hraninímu pechodu Orlické Záhoí - Mostowice. Jo, ta kosa, s kterou císa pán sekal, patila jistému Nutzovi a byla léta letoucí v místním kostele. Ale radji se podívejte na fotografii tohoto pomníku.


Josef KrámKomente
Posledn koment: 26.02.2013  08:06
 Datum
Jmno
Tma
 26.02.  08:06 Josef
 26.02.  05:58 Bobo :-)))