Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Lenka,
ztra Petr.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Historie peiny


Spíme pod rznými dekami jednoduše i sloit prošívanými, vzorovanými, tenkými i tlustými, v pastelových barvách umlých vláken a rzných ekologických stií. Co je uvnit nadýchané pokrývky nikoho prakticky nezajímá. Mnohdy je tam stále tradiní peí – alespo v polštáích. Nicmén nafouklá, velká, pravá venkovská peina, plná lehkého prachového peí se na chalupách stále pouívá z nostalgie i kvli tradinímu interiéru.


V minulosti však peiny pedstavovaly významnou souást domácnosti a také znaný majetek - hlavní ást nevstiny výbavy. Do jedné peiny se vejde velké mnoství peí. A tak pipravit takové vno znamenalo vychovat hejno hus, oškubat je a sedrat peí patilo hlavn v zim k veernímu posezení a spoleenské zábav.


V 19. století, nkde i pozdji, byly v eských krajích navíc peiny povlékány do krásných, run tkaných povlak. Nejastjší byly z ervenobílého pruhovaného kanafasu nebo z materiálu utkaného ze lnu a bavlny v kostkovém vzoru. Ušitá peina mívala na uší stran všitou krajkovou vloku stejn jako parádní polštáe. Podle toho kolik pein mla hospodyn vystlaných na posteli ve svtnici byla hodnocena její majetnost. Peiny rozhodn nebyly njakým intimním loním prádlem. Byly nejen vystavovány, ale i veejn, aby všichni vidli, o svatb peváeny na vyzdobeném ebiáku spolu s truhlou, skíní a dalšími kusy výbavy.


Kadý kraj ml svá specifika ve stlaní pein. Ve svtnici stála obvykle jen jedna postel – pro manelský pár – hospodáe a hospodyni. Pein však bylo poteba více – napíklad k pikrytí dtí na peci i k uloení ostatních len rodiny. Spávalo se rzn, napíklad chlapci na tvrdé lavici, dvata v komoe, slouící personál v lku na pd. Jed postel pán domu vévodila svtnici. asto se sešlo nkolik rzn vzorovaných pein na sob. Peina mla být naditá, aby nejen ádn hála, ale také dobe drela tvar.
Stejn nadité byly i polštáe, které musely samy stát ve vrchní ad ustlání, tém u stropu. V odestlané posteli se pak více sedlo ne leelo. U jen nkolik polštá na sob takovouto pozici podmiovalo.
Ke slavnostní úprav postele patilo i prostradlo, které mlo na podélné stran vyšívání a krajku. Ta splývala pes okraj spodní peiny. Jindy vyšitá a krajkou zdobená plachta zakrývala postel pod vyskládanými polštái. V rzných regionech nap. na moravském Horácku bývaly polštáe zvláštním zpsobem zdobené – vytkávané ve vzoru. V Pošumaví, na Hané, ale i jinde byly zvykem povlaky ušité z modrotisku.


Krásn vystlaná postel mimo jiné prost pedstavovala zajímavou ást selského interiéru.

A kdy u jsme u tch pein a postele tak pidám ješt jednu zajímavost:


Hodn chrápání - prý málo sexu. Dobrý milenec se prý pozná podle klidného, chrápáním neperušovaného spánku. eny, které spí vedle chrápajících mu si uijí nejen málo spánku, ale i málo sexu. K tomuto tvrzení dospli britští lékai a prezentovali je na symposiu v Londýn.


Chrápající mu prý trpí astji poruchami potence n mu s tichým spaním. Zablokováním pívodu vzduchu do plic, k nmu pi chrápání dochází, nastane tém minutové perušení dýchání, bhem nho se sniuje produkce muského hormonu testosteronu.


Nejvíce chrápou mui obézní, u nich také nejastji dochází k perušení pívodu vzduchu do plic. Staré mýty o tom, e chrápání je znakem munosti, patí nyní podle britských vdc do odpadkového koše.


Lenka LátalováKomente
Posledn koment: 27.02.2018  13:00
 Datum
Jmno
Tma
 27.02.  13:00 Vclav
 27.02.  11:07 oga jankov
 27.02.  10:25 ferbl
 27.02.  09:16 Von