Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Bartolomj,
ztra Radim.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Novoroní zvyky a obyeje


Nový rok - to je pojem, který kadého z nás pinutí k zamyšlení a rekapitulaci toho, co se událo v roce minulém. Pi tomto útování se rodí nová a nová pedsevzetí. Teba, e: Silvestrem jsme skonili s kouením, jiní jsou pesvdeni o zahájení hubnutí a také více pohybu si slibujeme. Zkrátka, msíc leden se me pyšnit tím, e se v nm rodí nejvíce pedsevzetí. Zárove je ale leden msícem, po kterém z vtšiny z nás pedsevzetí vyprchají. Tak snad si popejme, abychom se ve zdraví dokali dalšího nového roku a mohli si tak opt slibovat...

 

K významnému dni, jako je Nový rok, se váe ada zvyk, z nich nkteré jsou zachovány dodnes.


Peníze, štstí

Kdo má na Nový rok pi sob peníze, bude jich mít dostatek celý rok. Peníze se budou dret i toho, kdo si na Nový rok k obdu uvaí oku.

 

Co se však na Nový rok nemá v ádném pípad pipravovat jsou kuata, krty, husy, kachny, zkrátka nic co má peí. To proto, aby neuletlo štstí. Proto se zpravidla v prvních hodinách Nového roku vail vepový ovar. Má to ješt jeden další významný dvod – prasátko je povaováno za symbol štstí. Tm, kterým ho v tomto roce pejeme, bychom ho mli vnovat alespo v keramické, sklenné i jiné podob. 

 

Pro nosí prasátko darované o plnoci z 31. prosince na 1. ledna opravdu štstí?

Klikni do obrázku

 

 

 


Obleení a hádky


Na Nový rok bylo snahou mladých i starých, bohatých i chudých, obléknout se do neho nového. Kdo si nemohl dopáti odvu svrchního, ml snahu mít novou alespo nkterou spodní ást. Kadý se hledl vyhnout všem nepíjemnostem a hádkám, nebo jak na Nový rok tak po celý rok. Byla- li v den Nového roku nepohoda, soudilo se, e bude celý rok nepohoda a špatné poasí.


Na Nový rok nastupovala muská ást eled do sluby, enská ást sluebnictva odcházela „na vagace“, které konily na Ti krále. O vagacích sluky krom bného úklidu nedostávaly ádnou jinou práci, zbýval as na opravu svého vlastního odvu a na návštvy svých píbuzných a známých.


Sluky, které pi vagacích zstávaly u hospodáe, mly nárok na pízi, kterou si za tu dobu napedly. Kadá sluka dostávala velkou mákem plnnou buchtu. V bohatších rodinách dostávala sluebná ješt chléb pro svou rodinu.


Na Nový rok chodívali po koled hlavn obecní zízenci – listonoš, kominík, ponocný, hroba, kostelník i obecní stráník. Pozdji chodívaly koledovat také dti.

 
Po koledách chodili s tzv. bukaem – dbánkem potaeným kí. Tak si vytvoili malý bubínek. Nástroj vydával temný bruivý zvuk, kterým se doprovázelo koledování:

 


Co bruíš bukai,
o té naší Kái.
Káa není doma,
šla do Betléma,
V beraním koiše,
poprosit Jeíše,
Jeíška malého,
nov narozeného,
aby jí daroval
muíka hodného.


Koledování, tento zajímavý a velice hezký obyej je v pramenech doloen od 14. století. Šlo vdy o obchzky po jednotlivých staveních. Ke koledám patila také íkadla, zpvy a hry o narození Pán a samozejm také obdarování koledník.

Ludmila Holubová

* * *

Zobrazit všechny lánky autorkyKomente
Posledn koment: 02.01.2019  10:04
 Datum
Jmno
Tma
 02.01.  10:04 Bobo -:)))
 02.01.  08:31 Von
 01.01.  15:15 Duan
 01.01.  11:05 Vesuvjana dky
 01.01.  11:00 Mara
 01.01.  10:17 Ivan
 01.01.  08:14 Kvta
 01.01.  07:15 Karla I.