Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Benjamn,
ztra Kvtoslava.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Výprava za moským dnem
 
Tipy na výlet
 
Kojetín je jedním z místních ástí Nového Jiína. První písemná zmínka o místní ásti je z roku 1497, kdy v této dob náleel panství starojiínskému. V roce 1905 zde byla vybudována samostatná škola. Místní ástí Nového Jiína se obec stala dne 1. záí 1974. Nedaleko Kojetína byly nalezeny keltské historické pedmty, které jsou dkazem pítomností Kelt.
 
Pírodní zajímavosti lze objevit i v místech, kde bychom to neekali. Za moským dnem se meme vypravit Podbeskydskou pahorkatinou do malých obcí Straník a Kojetín, které jsou souástí msta Nový Jiín a leí stranou rušných komunikací.
 
Úzká asfaltová cesta pi výjezdu z obce Straník neekan oteve ukázku podmoské sopené innosti z období spodní kídy (ped 135 - 65 mil. let). Skalka, která se v podob polštáové lávy vypíná ve strmém úboí, dokládá sopenou innost pod hladinou moí: láva, tekoucí po strmých podmoských svazích se roztrhá, její ásti se hromadí na úpatí, pi em bochníkové tvary jsou tmelené mladší lávou. Okraje blok se hráškovit rozpadají. Tato ukázka zajímavého geologického jevu je na ploše 0,23 ha chránna od roku 1997 jako pírodní památka.
 
V horní ásti Skalky byla v roce 1892 vybudována mohutná Mariánská kaple. Pi stavb dvouramenného pístupového schodišt ke kapli byla ást blok Skalky odsekána. U cesty ped Skalkou pak byl v roce 1902 postaven mohutný a malebný kamenný kí. 
 
V hluboce zaezaném koryt stranického potoka, který protéká dnem seveného údolí, lze pozorovat v odkryté stn zvrstvené tufy a tufity tšínského komplexu. V nedalekém opuštném lomu nad stranickým potokem je ve spodní ásti lomové stny olivnický diabas, který vznikl jako podmoský píkrov. V lomu se a do 50. let 20. stol. til stavební kámen, pouívaný na úpravu cest. Nepouívaný lom se promnil ve smetišt. Po vyištní zaplnila prohlube voda a dnes toto jezírko umouje rozmnoování nkterých druh obojivelník.
 
Pikritové mandlovce, jako dsledek podmoské sopené innosti v období spodní kídy, lze spatit také v záezu silnice nedaleké malé obce Kojetín v nadmoské výšce 490 m. Na stnách odkryvu se vyvíjí pirozené skalní rostlinné spoleenstvo. Pro svou mimoádnou geologickou hodnotu byly i tyto stny o ploše 0,035 ha vyhlášeny v roce 1997 za pírodní památku.
 
 
I samotná obec Kojetín je zajímavá. Vznikla v první polovin 13. stol., první písemná zpráva pochází z roku 1479. Je nejvýše poloeným sídlem v Podbeskydí. Od roku 1974 je souástí Nového Jiína. V blízkosti obce se nachází archeologické nalezišt Poaha. Objevené pravké hradišt na rozloze asi 1 ha je povaováno za nejdleitjší dosud známé nalezišt tzv. "Pchovské kultury" na území Moravy. Krom run vyrábné keramiky byl zde nalezen soubor 25 elezných a bronzových spon z doby Haštalské (120 l. p. n. l.). Nálezy elezné strusky svdí o výrob eleza.
 
Touto málo známou, ale zajímavou krajinou vede "Nauná vlastivdná stezka Františka Palackého". Výchozím bodem je msto Nový Jiín. Stezka prochází nejzajímavjšími úseky Podbeskydské pahorkatiny a k pramenm Zrzávky u Hostašovic. V nedalekých Hodslavicích je rodný dm Františka Palackého, promnný na muzeum. Asi 10 km dlouhou trasu provází 21 informaních tabulí se zasvceným výkladem pírodních zajímavostí dané lokality.  
 
Text a foto:Richard Sobotka
 
Foto: Mariánská kaple ve svahu Skalky z roku 1892
 
Zobrazit všechny lánky autora

 Komente
Posledn koment: 05.06.2018  06:22
 Datum
Jmno
Tma
 05.06.  06:22 Mara
 23.05.  13:21 Vesuvjana dky