Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Leo,
ztra Kvta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Dnes má svátek Bonifác,
 
poslední z ledových mu. Jeho jméno je latinského pvodu. Vykládá se jako "lovk dobrého osudu", popípad "šastlivec" (latinské bonifatius je pídavným jménem k homo; bonus je tedy "dobrý", fatum "je osud"). Mezi ledovými mui co do etnosti výskytu u nás pevládá.
 
 
Sv. Bonifác se podle legendy narodil v ím ve 3. století. Odtud odešel na pání jedné bohaté ímanky do Tarsu v Malé Asii (dnešní Turecko), aby pro ni hledal ostatky muedník, akoli byl nevící.  Bonifác toho o kesanství moc nevdl, bral cestu spíše jako povyraení. Kdy dorazil na místo urení, uvidl, jak jsou zde kesané krut a bez soucitu v celých zástupech pro víru zabíjeni. Pod vlivem tchto hrzných záitk pestoupil na kesanství. Potí co se ke kesanství piznal, byl uvznn a po krutém muení jej biicové vhodili do vaící smly. Legenda íká, e jeho zdšení pátelé pinesli nakonec místo muedník do íma jen ostatky Bonifáce. Ve „Vném mst“ je pohbili na Latinské cest. To vše se prý odehrálo kolem roku 306.
 
V církevním kalendái má dnes svj svátek patron stavebních dlník, ezník, cukrá, ková a krejích - apoštol Matj.
 
Matj a jeho varianta Matyáš jsou hebrejského pvodu. Prastaré znní jména Mattithjáh znamená "dar Boí". Ze stejného základu vychází i Matouš. K tvarovému rozlišení obou jmen došlo u v etin (Matthíás a Matthaios), odkud se k nám jména dostala; jména Matj a Matyáš vznikla z tvaru Matthíás. Matj byl jedním z Kristových ák a nastoupil na místo Jidášovo. Mezi apoštoly se dostal losem. Po Kristov vzkíšení psobil Matj jako misioná v Judeji a pozdji se odebral do sousedních zemí, a se dostal i do Etiopie.

O apoštolov smrti neexistují ádné pesné zprávy. íká se, e kolem roku 63 jej prý pohané kamenovali a potom zabili sekyrou. Jeho ostatky pinesl poátkem 4. století biskup Agricius do chrámu v Trevíru. Msto je jediné v Nmecku, které se me pochlubit, e v jeho zdech jsou uschovány ostatky skuteného apoštola. Chrám je díky tomu hojn navštvován a lidé zde prosí svého patrona, aby jim pomohl pi neplodnosti, proti ernému kašli a neštovicím.

(zdroj – internet)
Jan Kareta


Komente
Posledn koment: 14.05.2017  17:48
 Datum
Jmno
Tma
 14.05.  17:48 olga jankov
 14.05.  07:56 Von