Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Leo,
ztra Kvta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

 
 
 
23. srpna Slunce vstupuje do znamení Panny
 
Pi procházce zvrokruhem vidíme, e kadému znamení jsou pisuzovány urité vlastnosti, které jsou  archetypem, symbolem znamení. Znamení Panny je šestým znamením zvrokruhu a uzavírá první polovinu roku. 
 
Toto konstatování je velmi významné pro pochopení. Jednak co se dje v pírod a co v psychice lovka. Konec léta, poslední letní msíc je a vdycky byl ve znamení sklizn. Sklidit dobe úrodu, zajistit její uchování a vyuití v zimních msících, pipravit setbu pro píští rok vyadovalo mnoho pedvídavosti, inteligence i pracovitosti. A práv to jsou nejdleitjší vlastnosti znamení Panny.
 
Panna musí být praktická. Neme schovávat nco, co se nedá vyuít. Pohled Panny na svt je zcela reálný, zemský. Je oproštný od zbyteností, fantasie, sentimentality, romantické touhy a planého snní.  Panna umí kalkulovat, analyzovat, je dkladná, pelivá a istotná. Její inteligence  je zcela zamená na praktické fungování. Lidé narození v tomto znamení jsou velmi pracovití a práce je pro n smyslem ivota. Potebují mít ve svém okolí isto, všechno peliv uspoádané, kadá vc musí mít své místo. Pokud se setkávají s nepoádkem a chaosem, vytrácí se u nich radost, smysl ivota a mohou se dostávat do nemocí. Nepochopení a nespokojenost je me pivádt a k pocitu, e tady nemohou ít. Stávají se pak kritickými a útonými. Výjimené pracovitosti Pannen bychom opravdu nemli zneuívat.
 
Jejich pravé poslání je toti slouit. Na uritém vývojovém stupni si všichni potebujeme uvdomit, e tady nejsme pouze pro sebe, e mezi námi jsou potební pomoci. Dti, staí, nemocní i slabí. Práv k tm se pracovitost a nezištnost Pannen obrací.   Nejastji je nacházíme v nemocnicích jako pomocný personál, v kanceláích, kde je dleitá pelivost a metodické myšlení, vyhovují jim emesla kde se pracuje s detailem, práce s drobnými pedmty.
 
Zvíetníková osa Panna – Ryby je významná pro historickou etapu kesanství, které spojuje nezištnou a neosobní lásku Jeíše Krista ( znamení Ryb) s pracovitostí a slubou znamení Panny ( kláštery ).
 
Lidé, v jejich horoskopu je znamení Panny obsazeno nkterou planetou, mají v sob jisté charisma. Jsou nepehlédnutelní. Vyciují poteby okolí, rádi pomohou a projeví úast. Za to je máme rádi. Jejich údl však není lehký. K tomuto znamení také patí umní volby. Na jednoduché úrovni se rozhodujeme zda nco uchovat i odhodit ( úroda, sklize ). Na vyšší úrovni pak tato volba se týká také toho, co si uchováme ve skíních, knihovnách, myslích, jaké ideje si poneseme ivotem. Mnohé se v prbhu asu stává zastaralým a obmna je nevyhnutelná. Lidé Panny velmi dobe cítí, e se jich ivot asto ptá jak dál, kterou cestou se nejlépe vydat.
 
Abychom ale jen nechválili, musíme pipomenout i odvrácenou stranu. Na té nalézáme mnohdy puntikáství, pehnané lpní na detailech, a chorobnou potebu istoty a poádku. Výjimenou pracovitost vyadují tito lidé také od ostatních a pokud neuspjí, stávají se kritickými, brblavými, pomlouvanými. Mohou být malicherní, pedantní a neumí se povznést. To jim brání vidt události z nadhledu. Ve svém okolí se mohou jevit jako nudní, suchopární, neumí projevit velý cit, jsou chladní a masochistití. Velmi potebují být ve svém okolí uznávaní a milovaní. Potebují pijetí a podporu.
 
Ve fyzickém tle patí znamení Panny tenké stevo. V tenkém stev probíhá tídní na  výivné látky, které budou uchovány a dále vyuity v krevním obhu a látky, které naopak jako balast budou vyloueny.  Procesy v tenkém stev pímo souvisí s naší nervovou soustavou a proto je dleité nauit se rozlišovat dleité od nedleitého, nedleité od sebe odhazovat a nauit se odpoívat. Vnímat ivot také ve své nedokonalosti. Potom se dostáváme  do rovnováhy.  
 
Znamení Panny vládne planeta Merkur 
 
S vládou planety Merkur jsme se setkali u ve znamení Blíenc. Tenkrát jsme Merkura poznali jako posla Boh, veselého, lehkomyslného, vychytralého, se smyslem pro zábavu.
 
Pod nadvládou znamení Panny Merkur podporuje jiné vlastnosti. Základním tématem znamení je uskladnní, uchování a rozlišení. Zde je Merkur na hony vzdálen lehkomyslnosti, nepesnosti i nezávaznému vatlání. Práv naopak. Merkur v Pann posiluje pesnost, precizní formulace a vytíbenou inteligenci. A na svých lidech nešetí.
 
Pedevším posiluje vdychtivost. Je tady velká snaha po rozšiování poznatk Lidé jsou obdarovaní dobrým úsudkem, analytickými schopnostmi, pesností a inteligencí. Jejich myšlení je samostatné, chytré, logické. Nadání je mnohostranné a praktické.  Merkurovská Panna je vcná, v myšlení udruje poádek stejn jako v útech, dokladech a jiných písemnostech. Myšlení je precizní v podrobnostech, co je dobrý pedpoklad pro specializaci. Osobní píle a pedpoklady ke studiu cizích jazyk, matematiky, gramatiky nebo filosofie z tchto lidí dlá odborníky. Nevýhodou me být malichernost, myšlení v šablonách i pehnaná kritika a pedantérie.
 
O tchto vlastnostech lidová písloví praví "pro stromy nevidí les", "je poteba si zamést ped vlastním prahem" nebo také "nejdíve vyjmi kládu z oka svého a potom tísku z oka bliního". Naráí se tím na tendence pomlouvání, kritiky i úzkoprsého pohledu. Myslím, e to všichni známe a dobrým lékem je smích, tolerance a pochopení. Peji vám všem, a je ve vašem okolí isto, všechno harmonicky uspoádané a  vci i myšlenky mají své místo.
Jana Muroová
 
 

Stelec
Štír
Kozoroh
Vodná
Ryby
Beran
Býk
Blíenci
Rak
Lev
Váhy
 


Komente
Posledn koment: 23.08.2016  12:52
 Datum
Jmno
Tma
 23.08.  12:52 Mara
 23.08.  10:41 LenkaP