Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Bartolomj,
ztra Radim.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

 

 

 

 
23. ervence Slunce vstoupilo do znamení Lva
 
O Lvu se íká, e je královským znamením. Jeho ídící planetou je Slunce, v astrologii vládne srdci, je stedem osobnosti. Ze srdce tryská láska. Lvi jsou lidé srdení, milující, s velkou touhou peovat o jiné. K ivotu potebují svoji smeku o kterou se mohou starat, organizovat a za odmnu jsou obdivováni. Obdiv je základní poteba Lv. 
 
Lidé Lvi, jsou mezi ostatními nepehlédnutelní. Ohnivý ivel jim dává temperament, touhu tvoit, své nápady dovedou uskutenit. Protoe se ve spolenosti umí posadit do svtla zájmu, strhávají na sebe pozornost a tak bývají stále obklopeni mnoha lidmi. Ti jim rádi pomáhají, obdivují je a plní jejich píkazy. Lvi bývají pirozenou autoritou. Problém me nastat, pokud v rodin nebo spolku pevládne lví prvek. V takovém pípad je mnoho rádc, organizátor, tch,  kteí ví jak na to, ale nejsou ochotni dlat všední práce. Ideální spojení je maminka nebo tatínek jako pracovitá Panna, která udlá bnou práci a ten druhý je Lev, který se za ni nechá pochválit, jak to dobe udlal. Pochvala je ivotní nutností kadého Lva.
 
Ze Lv sálá pirozená laskavost, mají rádi jiné lidi a proto je vyhledávají. Jsou spoleenští. Nejlépe jim vyhovuje organizovat rzná setkání, párty, kde mohou být stedem pozornosti. Jsou dobrými herci, divadelní svt jim vyhovuje. asto pehrávají i své ivotní role. Velmi dbají na reprezentaci, jaký dlají dojem. Odv, úes, ivotní partner, dti, obydlí, to vše musí vzbuzovat pozornost a stávat se stedem zájmu. Dbají, aby se o nich vdycky hodn a dobe mluvilo. Lesk a venkovní dojem me být dleitjší neli vnitní nápl. 
 
V zamstnání obvykle se Lvi dostávají pro své vlastnosti do vedoucích pozic. Jsou dobrými organizátory, o své podízené se umí postarat. Jejich srdenost a laskavost me být ale napadena. Na odvrácené stran pak nacházíme pýchu i aroganci, sebestednost. Chválí sami sebe, vyvyšují se a jiné mohou poniovat. Za touhou po vyniknutí se me skrývat bezohlednost.  Jindy duní jako prázdná nádoba. 
 
V tle znamení Lva vládne srdci a pátei. Srdce i páte jsou základem osobnosti. Ze srdce sálá láska a dobrota, rovná páte dlá charakter. Pokud se srdce uzave, lidé se stávají sobetí, vyuívají jeden druhého, závidí si a škodí. Infarkt myokardu je vlastn zúení a uzavení srdce. Stejn tak utíkáme li ped problémy, nechceme je vidt nebo ešit, kroutí se charakter a tím i páte.
 
Znamení Lva  je pátým znamením zvrokruhu, které vládne tvoivosti, plodnosti, dtem. Hravost, láska k dtem, velká rodina, smích a spokojenost, je ivné prostedí pro Lvy. Máme je za to rádi, kdy svojí starostlivostí, láskou a vnímáním našich poteb pispívají k dobré pohod  a radostnému ivotu.
 
Jana Muroová
 
Stelec
Kozoroh
Vodná
Ryby
Beran
Býk
Blíenci

Rak

Panna

Váhy

Štír

 
 


Komente
Posledn koment: 24.07.2018  13:53
 Datum
Jmno
Tma
 24.07.  13:53 Mara