Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Matou,
ztra Darina.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Dnes má svátek Šárka
 
Podle obanského kalendáe má dnes svátek Šárka. Toto jméno vzniklo podle stejnojmenného místa, které se vyznauje údolím s kamenitými svahy, a podle jazykovdc je jeho pvod prastarý. Je srovnáváno s korsickým sar(r)a znaící horský hbet nebo návrší.

Nejvíce toto jméno asi proslavila podle Jiráska (Díví válka - Ilustrace Vnceslava erného) jedna bojovnice z enských šik Vlastiných. Bylo to za as, kdy eny vedly válku proti mum a Šárka v jednom z píbh vynikla jako lstivá svdnice, která na své vnady nalákala hned celý Ctiradv oddíl. Mum se zelelo pivázané dvy, osvobodili ji z pout a zmoeni vínem zemeli pod zbranmi Vlastiných bojovnic íhajících v záloze.

* * *
 
Církevní kalendá dnes pipomíná památku Svatých ímských prvomuedník. Je to vzpomínka na ty, kteí byli umueni v Neronov cirku na úpatí Vatikánského pahorku v roce 64. Císa Nero vládl ímu v letech 54 a 68 a jeho vláda byla naplnna násilím, vradami a terorem. Roku 64 prý nechal zapálit ím a svedl to na kesany, které krut pronásledoval.
 
Dalším dnešním oslavencem je Arnošt. Základem jména je nmecké Ernst. To díve znamenalo pevnost rozhodnutí a lze je vyloit i jako vánost. Arnošt z Pardubic skuten váeným muem byl. Narodil se kolem roku 1305 v Pardubicích a své mládí proil v Kladsku, kde jeho otec zastával úad královského purkrabího. V tamní farní škole se mu dostalo prvního vzdlání a ped obrazem Panny Marie proil vnitní osvícení. To jej ovlivnilo na celý ivot. Studoval na univerzit v Bologni a Padov. Po návratu do vlasti v roce 1388 se stal dkanem kapituly pi praské katedrále a rádcem Karla IV. Po smrti praského biskupa Jana z Draic nastoupil Arnošt na jeho místo. Díky jeho i panovníkovu diplomatickému úsilí bylo praské biskupství 30. dubna 1344 povýšeno na arcibiskupství a Arnošt byl prvním eským arcibiskupem. Nový hodnostá vysvtil i základní kámen katedrály svatého Víta v Praze. Zakládal kostely, kláštery a vnoval se i literární tvorb. Arnošt zemel 30. ervna 1364 v Roudnici nad Labem a je pohben v polském Kladsku.
 
Jan Kareta
 
Vybráno z knihy Václava Rameše – Encyklopedie kestních jmen, kterou vydalo Nakladatelství Libri. Kniha podává pehled o vzniku a pvodu našich jmen jak je nalézáme v kalendái, jako i o mnoha významných osobách, které je nosily.
 


Komente
 
 Datum
Jmno
Tma