Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Ji,
ztra Marek.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

 
19. dubna Slunce vstupuje do znamení Býka
 
Vesmírný orloj ukazuje, e 19.dubna L vstupuje Slunce do znamení Býka a zstane tam a do 21. kvtna. Znamení Býka je druhým znamením zvrokruhu, následuje po poátením znamení Berana. Píroda se probudila a zaíná rozkvétat, rst. Zele je nádherná, louky kvetou a na modré obloze píjemn heje slunce. Je to píslib hojnosti. A práv takoví jsou i lidé zrození ve znamení Býka.
 
Jestlie Berani se vyznaují nápady a poátením vzplanutím, Býci naopak jsou stálí, vytrvalí a odhodlaní vykonat všechno, co si umanou.  Je to zemské znamení a nutí lidi zanechat za sebou stopu. Nco dokázat, vytvoit, vykonat. Dotáhnout do konce, aby a se ohlédnou, po nich nco viditelného zstalo.
 
Lidé narození ve znamení Býka obvykle neoplývají mnoha nápady, nepebíhají od jedné innosti ke druhé, ale naopak jsou ulpívaví. Dlouho trvá, ne nco pochopí, pijmou za své, ale potom je u nikdo od jejich zámru neodradí. Jsou to bci na dlouhé trati. Nejlépe jim vyhovuje zamstnání spíš klidné, stálé, kde se oekává rutinní práce.
 
Toto zamstnání ale musí být také dobe ocenno. Býk je znamením zemským a lidé Býci, potebují ke svému uspokojení být také dobe ohodnoceni. Potebují si vytvoit uritý ivotní standart, který je bude reprezentovat. Blahobyt, to znamená dobré jídlo, pkné vci, klidná dovolená, úspšné dti, to jsou hlavní poadavky Býk na ivot. Ne nadarmo je najdeme v bankovním sektoru, tam, kde se shromauje majetek. Mít v tomto smru dostatek, je jejich ivotní poteba.
 
Byla by ale škoda a jist i velká chyba, kdyby se ivot zamoval pouze na hromadní majetku. Býci jsou citliví také na spirituální hodnoty a potebují si ve svém ivot postavit ebíek hodnot. To je jejich hlavním úkolem. Lpní na zavedeném a naprostá neochota zbavit se peitých vcí nebo myšlenek, by mla být nadlehena pimeným pijetím zmn. Pipustit jiné názory, jiné pohledy, nový ivotní styl. Ne všechno je nutné mit penzi, úspch není jen majetek. Jsou v ivot i jiné hodnoty. Pemýšlením nad smyslem ivota dlá z lidí Býk jedince moudré, spolehlivé a schopné pomáhat jiným.
 
Ve fyzickém tle znamení Býka ovládá krk a šíji. Vzezení nkterých lidí me pipomínat sílu a vytrvalost svého zvíecího jmenovce. Dlouho trvá, ne citov vzplane, rozzuí se, ale potom je k nezastavení. Málokdy zapomíná. Názory jsou pevné, nehybné. Z nemocí nejvíce trpí na angíny, které mu sdlují a propustí nco, co u je zbytené dret, a si odpoine a nenese na svých zádech tolik zbytených úkol. Zbytené starosti se pak ukládají do krní pátee, kde vytváí tak zvaný „vdovský hrb“.  Symbolizuje zbytenou zát, kterou si neseme ivotem. Protilehlým znamením Býka je Štír, který vládne moopohlavním orgánm. Také tady se me u Býk projevit dispozice k chorobám. Lékai znají, e vtšinou po operacích mandlí mohou nastat u en gynekologické problémy. Je zde i vtší náchylnost k pohlavním chorobám – venerickým, od slova Venuše, která je vládkyní Býka.  
 
Znamení Býka vládne planeta Venuše – Jitenka
 
V ecké mytologii bohyn Afrodita, bohyn krásy a lásky. Dává lásku k ivotu, citlivost pro pkné a harmonické prostedí, umní vytvoit okolo sebe klid a pohodu. Z lidí dlá labuníky, znalce ivota.
V lidovém rení se íká Býk – zahradník. Je to pravda. Vztah ke kvtinám, zelenin, stromm, jakoby nkterým lidem pímo vkládal do rukou zvláštní schopnost. eho se dotknou, všechno roste, je krásné a vzbuzuje obdiv.  Práce na zahrad je pro Býky potšení, pímo ivotní poteba. Stejn se jim daí i v práci s keramikou, sochaství a malíství. Vztah k umní je ivý, tvrí. Venušanky a Venušané se rádi oblékají, zdobí šperky, jejich domov je vdy píjemný. Z léivých prostedk nejlépe zabírají byliny, zdravá strava, všechno co je v pírod.
 
Venuše – Jitenka dává lásku k fyzické práci, vysokou plodnost, potebu stabilního domova. Je li poškozená jinými planetami, projevuje se naduíváním,  vypoítavostí, zneuitím jiných pro uspokojení vlastních poteb.
 
Kouzlo zvláštní krásy a pvabu dává Venuše svým zrozencm.  Podle toho je poznáte.
 
Peji všem krásné jaro a co nejkrásnjší záitky, které znamení Býka nabízí. Uívejte si ho plnými hrstmi.
 
Jana Muroová   
 


Komente
 
 Datum
Jmno
Tma