Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Marin,
ztra Emanuel.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

 
21. bezna Slunce vstupuje do znamení Berana
 
21. bezna Slunce prošlo pes rovník a to na severní polokouli znamená poátek jara. Toto datum astrologie vnímá jako poátek nového roku, roku kterému letos vládne planeta Saturn. Jeho vláda obvykle pináší chladné a deštivé poasí, náladu spíš vánjší a doba by mohla  pát podnikání dlouhodobjšího charakteru   
 
Znamení Berana nese všechny vlastnosti jara. Slunce nabývá na síle, semena pes zimu uloená v zemi zaínají klíit a rst. Poátek rstu je rychlý, má v sob velkou sílu a bhem krátké doby se okolo nás všechno mní. Zimní krajina ustupuje jaru. Tak i lidé s picházejícím jarem pociují novou chu do ivota, vzntlivost a touhu nco vykonat.  
 
Všichni jsme u proili pocit, kdy se do hlavy hrne krev lovku, který je vzrušen. A u radostí, štstím, zamilovaností i vztekem. Práv tmto emocím vládne Beran. Berani velmi rychle myslí, jednají mnohdy a zbrkle, protoe je pitahují vdy nové vci, nové zaátky. Jsou to nadšenci a ve svém nadšení vdy konají. Jsou to lidé inu. Musí být všude první, nejradji si všechno dlají sami, podle svého. Je to proto, e nemají dlouhou výdr a nemohou se zdrovat pesvdováním ostatních. Ztratili by tím svoji nástupní sílu a schopnost konat. Berani toti vdy zaínají nové vci, umí je zorganizovat a uvést do chodu. To jim staí. Dále u ztrácí zájem a rutina je pro n ubíjející. V zamstnání jsou nejspokojenjší na místech, kde si mohou sami rozhodovat, nikomu se zodpovídat a pokud se nco nepovede, je to pouze  jejich vc. Beranm toti prohra nevadí. Klidn oelí investovaný as, peníze a sílu a pouští se do dalších zkušeností.  Jsou nekonenými optimisty. Jejich nadšenectví je nakalivé a umí strhnout. V ten moment však, kdy nová práce nebo myšlenka u vstoupila do svého ivota, pro Berany ztrácí význam a oni jdou okamit vyhledávat nová dobrodruství.
 
Ve svte emocí jsou typickými choleriky. Mohou jednat zkratkovit, nic nepromýšlí a kdy své pocity vykií, nkdy i znan razantn, okamit na n zapomínají. Jejich hlava a srdce jsou proto stále isté.
 
Berani nejastji trpí bolestí hlavy,  proité stresy si ukládají v aludku, nevydaené vztahy ohroují ledviny a ve stáí trpí kolena, kosti a klouby. asté jsou zánty. Odolnost Beran je však velká a nemocí netrpí dlouho Umí se rychle uzdravit.
 
Znamení Berana vládne planeta Mars  
 
V mytologii je bohem války a jmenuje se Áres. Je prototypem bojovníka, váleníka. Je nositelem isté muské energie jako je vzntlivost, výbojnost, rvavost, akceschopnost. Lidé s dobe ozáeným Marsem ve svém horoskopu jsou vitální, zdraví, sportovn zaloení, umí se postavit k práci i ivotu.  Jejich pedností je vle. Vle stojí na poátku kadého inu. Mám vli, chci nco vykonat. Uplatnní lze najít v armád, jsou dobrými stratégy, v hutích, nemocnicích jako chirurgové. Vyhovuje jim práce v utajení.
 
Postavení Marse v horoskopu nám ukazuje na zdravotní dispozice, jakou práci bychom rádi vykonávali, pro které sporty máme pedpoklady. enám sdluje jak má vypadat jejich milenec, jakého typu mu je pro n pitalivý.
 
Mars je v astrologii pokládán za škdce. Je  to proto, e ve spojení s jinými planetami je zodpovdný za rzné úrazy, nehody, války, smrt. Rád se také hádá, bije, soutí a vyhrává. To  je jeho nespoutaná podoba. Spoutat ho umí pouze síla lásky, síla Venuše, která svého milence okouzlí a uklidní. Ve spoutané podob nám Mars dává chu nco dlat, pustit se do neho zajímavého, nového, co pekvapí. O tom je také jaro.
 
Peji vám všem píliv nových sil, nové chuti do ivota a mnoho pkných a píjemných záitk v nejkrásnjším roním období. A Martova vitalita je co nejvtší a pinese vám zdraví.
Jana Muroová
 


Komente
 
 Datum
Jmno
Tma